Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

szkolenie online

Szkolenie szeroko omawia zagadnienia związane ze standardami budowy modeli ryzyka z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć z dziedziny nauczania maszynowego.

Uczestnik szkolenia zapozna się technikami budowy modeli PD/LGD od momentu przygotowania danych do uzyskania prognoz przygotowanych na podstawie oszacowanych modele.

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z teoretycznymi podstawami estymacji modeli oraz praktyczną implementacją przestawionych rozwiązań w języku Python.

Szkolenie jest prowadzone w formie prezentacji oraz interaktywnej części związanej z zastosowaniem prezentowanych rozwiązań na przygotowanym zbiorze danych.

Szkolenie jest adresowane do osób odpowiedzialnych za rozwój modeli ryzyka w instytucjach finansowych oraz menedżerów działów zarządzania ryzykiem. Nie wymaga wstępnej wiedzy z zakresu znajomości języka Python.

Ukończył studia magisterskie na kierunku Informatyka i Ekonometria, oraz studia doktorskie na kierunku Ekonomia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie kieruje pracami Zespołu Parametrów Ryzyka Kredytowego w BNP Paribas Polska. Odpowiada za budowę i utrzymanie modeli parametrycznych (PD, LGD) wykorzystywanych w procesach utraty wartości, kapitału ekonomicznego i testów warunków skrajnych. Ekspert z ponad 10 letnim doświadczeniem w budowie modeli regulacyjnych w reżimach IRB/IFRS 9 (PD, LGD, CCF), modeli finansowania specjalistycznego, modeli spreadu kredytowego oraz modeli dochodu. Zaangażowany w projekty dotyczące m.in. Nowej Definicji Default, Nowych wytycznych EBA dla parametrów IRB, przeprowadzania testów warunków skrajnych na potrzeby EBA, implementacji narzędzi do zarządzania ryzykiem.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.