Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Szkolenie online, na żywo, z możliwością zadawania pytań

Uczestnicy:

Szkolenie adresowane jest do pracowników banków, zatrudnionych w komórkach biznesowych, ryzyka, compliance, audytu wewnętrznego oraz działu prawnego, jak również dla osób na stanowiskach kierowniczych.

Dzisiaj posiadanie programu antykorupcyjnego w instytucji finansowej należy traktować nie tylko jako przejaw dobrej praktyki, ale jako pozycję obowiązkową na liście regulacji. Pracownicy sektora są podatni na otrzymywanie różnych korzyści, a wydarzenia ostatnich lat i głośne afery tylko utwierdzają w przekonaniu, że lepiej jest przeciwdziałać niż zarządzać sytuacjami kryzysowymi. Wszyscy w sposób namacalny wiemy i czujemy, jak powinno się definiować zjawisko korupcji. Tylko czy wiemy, jak jemu przeciwdziałać? Dobry program przeciwdziałania korupcji w organizacji to nie tylko skupienie się na definicji – to przede wszystkim umiejętność opisania oraz przypisania ról i odpowiedzialności poszczególnych organów statutowych oraz pracowników przy tworzeniu systemu, zdefiniowania typów korzyści jakie mogą się pojawić w działalności, podejście organizacji do relacji z kontrahentami oraz przedstawicielami partii politycznych oraz organów administracji publicznej, administrowanie i prowadzenie rejestru korzyści. Solidny i efektywny system przeciwdziałania korupcji to również umiejętność zdefiniowania i zaimplementowania mechanizmów kontrolnych, które rzeczywiście będą w stanie identyfikować potencjalne nieprawidłowości i pozwolą na szybką mitygację ryzyk. Pomimo iż zarówno organy nadzoru jak i organizacje branżowe zachęcają do tworzenia takich programów w organizacjach, na rynku wciąż daje się odczuć brak należytego, kompleksowego uregulowania tej materii, które pozwoliłoby poruszać się po niej z większą łatwością. Niniejsze szkolenie stanowi próbę wyjścia naprzeciw powyższym brakom i oczekiwaniom uczestników rynku. Jego celem będzie dostarczenie wiedzy, która pozwoli w łatwy i przystępny sposób uporządkować materię i pozwolić na samodzielne wdrożenie programu przeciwdziałania korupcji w instytucji finansowej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, makler papierów wartościowych i absolwent podyplomowych studiów zarządzania ryzykiem instytucji finansowych organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Od 2006 roku związany z instytucjami finansowymi, na stanowiskach eksperckich oraz kierowniczych. Zaczynał karierę w Fortis Banku, a przez kolejne lata związany był z Alior Bankiem oraz Grupą Deutsche Bank (zarówno w domu maklerskim DB Securities, jak i w samym banku). Od 2019 roku Kierownik Zespołu Monitorowania Produktów Inwestycyjnych w Banku. Specjalizuje się w obszarach zarządzania ryzykiem braku zgodności, prowadzenia działalności (conduct risk) oraz ryzykiem rynkowym. W swojej pracy skupia się na działalności doradczej dotyczącej zagadnień rynku kapitałowego, takimi jak transakcje na instrumentach finansowych (tak giełdowych, jak i pozagiełdowych, w tym z obszaru działalności działów skarbowych), zarządzanie obiegiem informacji poufnych, przeciwdziałanie manipulacji instrumentami finansowymi, tzw. insider tradingiem oraz tematyką zarządzania konfliktów interesów. W ostatnim czasie bierze udział w projektach związanych między innymi, z reformą wskaźników referencyjnych, oceną odpowiedniości członków organów zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, wdrożeniem programu przeciwdziałania korupcji oraz nowych zasad corporate governance GPW.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.