Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Szkolenie online

Adresaci:

Pracownicy banków, instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw zajmujący się wyceną instrumentów finansowych i/lub pomiarem ryzyka rynkowego, w szczególności pracownicy departamentów:

  • Zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności
  • Zarządzania aktywami i pasywami
  • Skarbu
  • Kontroli operacji skarbowych
  • Rachunkowości
  • Sprawozdawczości
  • Audytu wewnętrznego

Cele i zalety

Warsztaty z wyceny instrumentów finansowych przeprowadzają uczestnika od podstaw matematyki finansowej (jedyna wymagana wiedza to matematyka na poziomie szkoły średniej) poprzez ogólną definicję wyceny instrumentu finansowego do metod wyceny podstawowych instrumentów finansowych oraz kalkulacji ich wrażliwości na zmiany parametrów rynkowych. Przedstawiane zagadnienia uczestnicy szkolenia najpierw liczą sami w Excelu, a potem rozwiązanie jest przedstawiane przez prowadzącego. Dzięki tej formie uczestnicy zdobywają wiedzę i praktyczną umiejętność wyceny podstawowych, a jednocześnie najczęściej spotykanych, instrumentów finansowych. Szkolenie odbędzie się online z możliwością zadawania pytań na żywo, sprawdzania ćwiczeń przez prowadzącego i dyskusji.

Doświadczony ekspert i trener z obszaru ryzyka rynkowego i płynności oraz matematyki finansowej i MS Office.
Od 2000 r. pracuje w obszarze zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej – przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu ryzyka rynkowego i płynności, matematyki finansowej oraz pakietu MS Office (m.in. z Excela i programowania w VBA), a także prowadziła zajęcia z matematyki i tematów pokrewnych w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.