Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie zasad tworzenia planu finansowego i planów cząstkowych, budowy modelu planistycznego oraz reguł przypisywania odpowiedzialności za elementy budżetu. Uczestnicy poznają metody monitorowania realizacji planu finansowego a także nauczą się sporządzać analizę odchyleń.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • umiejętność tworzenia planu finansowego
  • znajomość metod planowania poszczególnych elementów planu finansowego
  • znajomość metod monitorowania planu finansowego
  • umiejętność sporządzania analizy odchyleń

Uczestnicy:

  • pracownicy i menedżerowie jednostek uczestniczących w procesie planistycznym
  • pracownicy pionów finansowych oraz jednostek monitorujących realizację planów
  • inne osoby zainteresowane tematyką planowania finansowego

Project manager, ekspert w dziedzinie controllingu i informacji zarządczej z ponad dwudziestoma latami praktyki w sektorze bankowym, absolwent SGH. Dyrektor jednostek odpowiedzialnych za rachunkowość zarządczą, planowanie i budżetowanie, zarządzanie kosztami oraz za budowę i rozwój systemów wspierających podejmowanie decyzji w największych instytucjach finansowych na rynku polskim.  Posiada ponad 15 lat praktycznego doświadczenia w ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych na wszystkich ich etapach.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.