Opiekun projektu
Ewa Chróst
Specjalista ds. szkoleń
T + 48 533 055 553
ewa.chrost@advancedtrainings.pl

 Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wiedzy na temat podatku dochodowego od osób prawnych w segmencie branży bankowej. Program szkolenia obejmuje  najczęściej spotykane problemy, z którymi mierzą się osoby zajmujące się rozliczeniami podatkowymi, w szczególności w bankach.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • nabycie lub ugruntowanie wiedzy o przepisach podatkowych w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności w zakresie tematyki segmentu bankowego
  • nabycie/ugruntowanie wiedzy na temat zmian jakie weszły w życie w 2018 roku, jak i tych, które wejdą zmianą ustawy od 01 stycznia 2019
  • zrozumienie skutków wprowadzonych zmian
  • przeanalizowanie omawianych problemów w oparciu o praktykę życia gospodarczego

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób z działów księgowych i finansowych odpowiadających za zagadnienia związane z podatkami i sprawozdaniami finansowymi oraz osób odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę sprawozdań finansowych w bankach komercyjnych, bankach spółdzielczych, skokach.

Senior Associate, adwokat, doradca podatkowy, kieruje praktyką doradztwa podatkowego w kancelarii Bird & Bird
Doradza klientom od 2003 r. jako specjalista w zakresie krajowych i międzynarodowych kwestii podatkowych. Specjalizuje się w zakresie optymalizacji podatkowej w obszarze zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem transgranicznego opodatkowania i oskładkowania planów motywacyjnych i innych świadczeń pracowniczych pracowników mobilnych i wyższej kadry menadżerskiej. Posiada szerokie doświadczenie w sprawach podatkowych dotyczących pracowników oddelegowanych do pracy za granicę, kontraktów międzynarodowych, cen transferowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych i sporach podatkowych we wszystkich instancjach. Jego praktyka sądowa obejmuje reprezentowanie podatników we wszystkich rodzajach podatków. Reprezentował klientów w licznych, często precedensowych sporach podatkowych.

Associate, doradca podatkowy w praktyce doradztwa podatkowego w kancelarii Bird & Bird
Mateusz doradza klientom od 2016 r. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie krajowych i międzynarodowych kwestii podatkowych wynikających z różnego rodzaju transakcji handlowych. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu audytów podatkowych oraz badań typu due dilligence. Reprezentuje klientów przed organami i sądami administracyjnymi. Wspiera zespół korporacyjny, M&A oraz zespół nieruchomości w zakresie aspektów podatkowych, m.in. licznych transakcji kupna udziałów, akcji i aktywów. Przed dołączeniem do Bird & Bird, doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale doradztwa podatkowego dla międzynarodowych firm. W 2017 r. uzyskał certyfikat księgowego wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.