Opiekun projektu
Ewa Chróst
Specjalista ds. szkoleń
T + 48 533 055 553
ewa.chrost@advancedtrainings.pl

Cel szkolenia:

 • zapoznanie uczestników, jak sporządzać rachunek przepływów pieniężnych instytucji niefinansowej według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych i Ustawy o Rachunkowości,
 • przedstawienie podobieństw i różnic pomiędzy KSR 1 i MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych instytucji niefinansowej,
 • przekazanie praktycznych umiejętności (poprzez szereg ćwiczeń prowadzonych w ramach szkolenia) sporządzania poszczególnych segmentów sprawozdania oraz całościowe sporządzenie rachunku przepływów
 • pieniężnych instytucji niefinansowej.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • przyswojenie szczegółowej wiedzy dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat,
 • zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow) instytucji niefinansowej.

Adresaci szkolenia:

 • główni księgowi, analitycy;
 • osoby zarządzające finansami przedsiębiorstwa;
 • osoby, które chcą nauczyć się sporządzać, czytać i analizować rachunek przepływów pieniężnych,
 • analitycy bankowi oceniający kredytobiorców (doradcy klienta, analitycy kredytowi).

Ekspert z zakresu zarządzania ryzykiem. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstw, analizie finansowej, matematyce finansowej oraz biznes planach, wycenie przedsiębiorstw, programach restrukturyzacyjnych. Prezes firmy konsultingowej. Pracownik Wydziału Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych. Autor licznych projektów doradczych, publikacji z zakresu finansów, controllingu i zarządzania ryzykiem.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.