Opiekun projektu
Ewa Chróst
Specjalista ds. szkoleń
T + 48 533 055 553
ewa.chrost@advancedtrainings.pl

Ćwiczenia komputerowe

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy o metodach skutecznej oceny i wyboru do realizacji projektów inwestycyjnych, z uwzględnieniem poziomu ponoszonego ryzyka oraz ograniczeń istniejących w otoczeniu organizacji.

W trakcie zajęć Uczestnicy dowiedzą się jak, różnymi metodami, przeprowadzić ocenę opłacalności oraz jak oszacować ryzyko związane z realizacją różnych rodzajów przedsięwzięć. Ponadto pozyskają szereg praktycznych wskazówek związanych z oceną projektu inwestycyjnego na różnych jego etapach.

Szkolenie będzie realizowane w formie wykładu i warsztatów praktycznych. W oparciu o budowane przez siebie modele uczestnicy będą dokonywać ocen i porównań przykładowych projektów inwestycyjnych oraz podejmować decyzje o ich uruchomieniu lub odrzuceniu.

Dodatkowo Uczestnicy przygotują, w aplikacji Excel, narzędzie do oceny opłacalności projektów inwestycyjnych z uwzględnieniem wybranych metod omówionych w trakcie zajęć.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

  • pracowników i menedżerów jednostek prowadzących projekty inwestycyjne,
  • kierowników projektów,
  • pracowników jednostek controllingowych,
  • pracowników jednostek zarządzających portfelem projektów,
  • pracowników audytu wewnętrznego,
  • pozostałe osoby pragnące poznać zasady oceny i wyboru przedsięwzięć inwestycyjnych

Project manager, ekspert w dziedzinie controllingu i informacji zarządczej z ponad dwudziestoma latami praktyki w sektorze bankowym, absolwent SGH. Dyrektor jednostek odpowiedzialnych za rachunkowość zarządczą, planowanie i budżetowanie, zarządzanie kosztami oraz za budowę i rozwój systemów wspierających podejmowanie decyzji w największych instytucjach finansowych na rynku polskim.  Posiada ponad 15 lat praktycznego doświadczenia w ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych na wszystkich ich etapach.  

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.