Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

Dyrektorów, menadżerów oraz specjalistów stosujących modele lub korzystających z ich wyników w obszarach zarządzania ryzykiem kredytowym, rynkowym, A&L i operacyjnym, wyznaczania wartości aktywów, osadów na rachunkach i wyceny instrumentów oraz pracowników audytu wewnętrznego i compliance.