14 październik

Dobre praktyki a wymogi regulacyjne w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej 26-27.11.14

2018-02-27T14:27:15+01:00
Dobre praktyki a wymogi regulacyjne w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej 26-27.11.142018-02-27T14:27:15+01:00
28 wrzesień

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – najnowsze zmiany, rekomendacje I doświadczenia 22.10.14

2018-02-27T14:27:16+01:00
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – najnowsze zmiany, rekomendacje I doświadczenia 22.10.142018-02-27T14:27:16+01:00
1 lipiec

Remedium na reklamacje, czyli jak mądrze i efektywnie zarządzać procesem obsługi reklamacji -12-13.06.14

2018-02-27T14:27:17+01:00
Remedium na reklamacje, czyli jak mądrze i efektywnie zarządzać procesem obsługi reklamacji -12-13.06.142018-02-27T14:27:17+01:00
Go to Top