Więcej informacji: info@advancedtrainings.pl

  • Skupianie się od początku do końca na głównym celu: jak jest i co można poprawić
  • Całościowe spojrzenie na problematykę ryzyka stopy procentowej – wymogi ustawowe plus aspekty praktyczne
  • Dużo przykładów z praktyki rynkowej
  • Analiza przypadków
  • Informacje praktyczne na temat konkretnych sposobów pomiaru i zarządzania ryzykiem
  • Szczegółowa, dobrze dopracowana merytorycznie prezentacja, doświadczenie prowadzącego
  • Doświadczenie praktyczne prelegenta
  • Metody pomiaru, założenia pomiaru, wytyczne EBA
  • Wymiana doświadczeń rynkowych i wiedzy uczestników
  • Zmiana zasad bazylejskich i próba porównania sposobu zarządzania ryzykiem stopy procentowej na rynku polskim
Co było najbardziej cenne w szkoleniu (opinie uczestników poprzedniej edycji)