Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Szkolenie online, na żywo, z możliwością zadawania pytań

Szkolenie poświęcone jest działaniom jakie instytucje obowiązane muszą podjąć w ramach KYC. Omówione zostaną istotne elementy takie jak  niezbędny zakres danych i informacji o kliencie, istota ustalenia beneficjenta rzeczywistego oraz  struktury własności i kontroli, ryzyka występujące w ramach KYC,  monitoring stosunków gospodarczych klienta oraz analiza transakcji, danych i informacji, w tym określenie jakie kryteria determinujące transakcje jako nietypowe z uwzględnieniem  wytycznych GIIF. Omówione zostanie również  w jaki sposób odpowiednio analizować transakcje przy uwzględnieniu ryzyk jakie wiążą się z danym profilem klienta oraz produktami i usługami, z których  korzysta.  Holistyczne spojrzenie na wszystkie informacje dotyczące klienta  jest kluczowe w analizie klienta, dlatego też na szkoleniu będą prezentowane praktyczne aspekty zarządzania danymi i informacjami oraz wykorzystywania ich w procesie analiz. 

Ekspert w Departamencie Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej w jednym z największych banków w Polsce. Prawnik, certyfikowany ekspert w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (CAMS). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze przestępstw finansowych oraz międzynarodowych sankcji zdobyte w sektorze bankowym, w tym w dziale compliance. Praktyk, mający bogate doświadczenie w implementacji regulacji unijnych takich jak IV i V Dyrektywy AML, PSD2, RODO oraz projektowaniu i wdrażaniu procesów compliance, w tym KYC, CDD, EDD w sektorze finansowym. Uczestniczyła w wypracowaniu krajowych standardów dotyczących dostawców usług płatniczych w ramach współpracy z UKNF, przygotowywała uwagi do projektów ustaw m.in. polskiej ustawy AML, uczestniczyła w pracach Grupy Prawnej (PFR) w ramach wdrażania rządowej Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorców z udziałem sektora bankowego. Specjalizuje się między innymi w zagadnieniach dotyczących: stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, w tym identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, obowiązków związanych z PEP, oceny ryzyka oraz zasad KYC. Członek Forum Bankowego Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy działającego przy Związku Banków Polskich oraz Sekcji Prawa Publicznego i Compliance przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ekspert Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI) utworzonej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Cyfryzacja, pracujący w ramach podgrup: ds. Sektora Finansowego, ds. Etyki i Prawa oraz ds. Ram Polityki AI, w których opracowywane są rekomendacje służące zapewnieniu odpowiednich warunków dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce, w tym rekomendacje w zakresie przyszłej legislacji krajowej dotyczącej sztucznej inteligencji. Jest prelegentem na międzynarodowych konferencjach o tematyce m.in. prania pieniędzy, procesów związanych z onboarding’iem klientów, zastosowaniem sztucznej inteligencji w procesach AML. Opracowuje programy szkoleń i szkoli z zagadnień AML i sankcji. Była wykładowcą wizytująco na Uniwersytecie Łódzkim z zakresu prawa bankowego i compliance. Mentorka wiodąca w programie mentoringowym Fundacji Women in Law organizowanym dla młodych prawniczek. Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Śląskim, studiowała również prawo w Niemczech na Uniwersytecie w Mannheim. Ukończyła Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim, a także kierunek Polska Służba Zagraniczna w Europejskiej Szkole Dyplomacji w Warszawie. Praktykę prawniczą zdobyła podczas kilkuletniej współpracy z wiodącymi kancelariami adwokackimi na Śląsku oraz w Małopolsce.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.