test-home2023-01-24T12:54:14+01:00

WARSZTATY Z ARBITREM BANKOWYM Skargi i rozstrzygnięcia arbitrażowe w 2023, skargi dotyczące umów rachunku, umów kredytowych, projektowane zmian prawa, wyroki TSUE, orzeczenia sądów i stanowiska nadzorców mające wpływ na rozwój reklamacji. 6.06.2023

Opiekun projektu Katarzyna Zagórska-Ślązek Główny Specjalista ds. szkoleń T +48 512 112 788 katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl [...]

Reklamacje klientów podmiotów rynku finansowego – proces rozpatrywania ich przez banki oraz rozpatrywania wniosków w indywidualnych sprawach przez Rzecznika Finansowego wniesionych na skutek nieuwzględnienia roszczeń klientów. Wybrane przypadki problematyki reklamacji z zakresu roszczeń dotyczących kredytu konsumenckiego. 14.06.2023

Opiekun projektu Katarzyna Zagórska-Ślązek Główny Specjalista ds. szkoleń T +48 512 112 788 katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl [...]

Sankcjonowane konsekwencje kredytu konsumenckiego w przypadkach nie przestrzegania ustawowych obowiązków kredytodawcy po ostatnich zmianach w ustawie o kredycie konsumenckim. 20.06.2023

Opiekun projektu Katarzyna Zagórska-Ślązek Główny Specjalista ds. szkoleń T +48 512 112 788 katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl [...]

Adekwatność kapitałowa – kluczowe wymogi, w tym zmiany wdrożone przez Pakiet Bankowy oraz proponowane w związku z wdrożeniem Bazylei IV w UE (CRR3, CRD6). 21-22.06.2023

Opiekun projektu Katarzyna Zagórska-Ślązek Główny Specjalista ds. szkoleń T +48 512 112 788 katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl [...]

Praktyczne aspekty odporności operacyjnej w kontekście wymogów DORA (Digital Operational Resilience Act) 3.07.2023

Opiekun projektu Katarzyna Zagórska-Ślązek Główny Specjalista ds. szkoleń T +48 512 112 788 katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl [...]

Oszukańcze transakcje przy użyciu kart płatniczych – charakterystyka czynów zabronionych stanowiących zachowania przestępcze. 14.09.2023

Oszukańcze transakcje przy użyciu kart płatniczych – charakterystyka czynów zabronionych stanowiących zachowania przestępcze [...]

Sankcjonowane konsekwencje kredytu konsumenckiego w przypadkach nieprzestrzegania ustawowych obowiązków kredytodawcy po ostatnich zmianach w ustawie o kredycie konsumenckim 21.09.2023

Sankcjonowane konsekwencje kredytu konsumenckiego w przypadkach nieprzestrzegania ustawowych obowiązków kredytodawcy po ostatnich zmianach w ustawie o kredycie konsumenckim [...]

Praktyczne aspekty odporności operacyjnej w kontekście wymogów DORA (Digital Operational Resilience Act) 9.10.2023

Praktyczne aspekty odporności operacyjnej w kontekście wymogów DORA (Digital Operational Resilience Act) 9.10.2023 [...]

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA KLUCZOWE WYMOGI, W TYM ZMIANY WDROŻONE PRZEZ PAKIET BANKOWY ORAZ PROPONOWANE W ZWIĄZKU Z WDROŻENIEM BAZYLEI IV W UE (CRR3, CRD6) 12-13.10.2023

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA KLUCZOWE WYMOGI, W TYM ZMIANY WDROŻONE PRZEZ PAKIET BANKOWY ORAZ PROPONOWANE W ZWIĄZKU Z WDROŻENIEM BAZYLEI IV [...]

KLASYFIKACJA I WYCENA UTRATY WARTOŚCI W ŚWIETLE BIEŻĄCYCH WYZWAŃ RYNKOWYCH I REGULACYJNYCH (MSSF9, WYTYCZNE EBA, REKOMENDACJE KNF) 8.11.2023

KLASYFIKACJA I WYCENA UTRATY WARTOŚCI W ŚWIETLE BIEŻĄCYCH WYZWAŃ RYNKOWYCH I REGULACYJNYCH (MSSF9, WYTYCZNE EBA, REKOMENDACJE KNF) [...]

Go to Top