test-home2023-01-24T12:54:14+01:00

WARSZTATY Z ARBITREM BANKOWYM Skargi i rozstrzygnięcia arbitrażowe w 2023, skargi dotyczące umów rachunku, umów kredytowych, projektowane zmian prawa, wyroki TSUE, orzeczenia sądów i stanowiska nadzorców mające wpływ na rozwój reklamacji. 22.02.2023

WARSZTATY – EGZEKUCJA Z RACHUNKU BANKOWEGO Zasady działania banku przy egzekucji z wierzytelności z rachunku, zasady komunikacji z organem egzekucyjnym i posiadaczem rachunku. 4.04.2023

Go to Top