test-home2023-01-24T12:54:14+01:00

MODELOWANIE STÓP PROCENTOWYCH ORAZ WYCENA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH STOPY PROCENTOWEJ – 13-14.03.2024 szkolenie stacjonarne

MODELOWANIE STÓP PROCENTOWYCH ORAZ WYCENA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH STOPY PROCENTOWEJ 13-14.03.2024 SZKOLENIE [...]

KLASYFIKACJA I WYCENA UTRATY WARTOŚCI W ŚWIETLE BIEŻĄCYCH WYZWAŃ RYNKOWYCH I REGULACYJNYCH (MSSF9, WYTYCZNE EBA, REKOMENDACJE KNF) 10.04.2024

KLASYFIKACJA I WYCENA UTRATY WARTOŚCI W ŚWIETLE BIEŻĄCYCH WYZWAŃ RYNKOWYCH I REGULACYJNYCH (MSSF9, WYTYCZNE EBA, REKOMENDACJE KNF) [...]

Go to Top