test-home2023-01-24T12:54:14+01:00

WARSZTATY Z ARBITREM BANKOWYM Skargi i rozstrzygnięcia arbitrażowe w 2023, skargi dotyczące umów rachunku, umów kredytowych, projektowane zmian prawa, wyroki TSUE, orzeczenia sądów i stanowiska nadzorców mające wpływ na rozwój reklamacji. 6.06.2023

Reklamacje klientów podmiotów rynku finansowego – proces rozpatrywania ich przez banki oraz rozpatrywania wniosków w indywidualnych sprawach przez Rzecznika Finansowego wniesionych na skutek nieuwzględnienia roszczeń klientów. Wybrane przypadki problematyki reklamacji z zakresu roszczeń dotyczących kredytu konsumenckiego. 14.06.2023

Sankcjonowane konsekwencje kredytu konsumenckiego w przypadkach nie przestrzegania ustawowych obowiązków kredytodawcy po ostatnich zmianach w ustawie o kredycie konsumenckim. 20.06.2023

Adekwatność kapitałowa – kluczowe wymogi, w tym zmiany wdrożone przez Pakiet Bankowy oraz proponowane w związku z wdrożeniem Bazylei IV w UE (CRR3, CRD6). 21-22.06.2023

Go to Top