Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Szkolenie online
Szkolenie jest dedykowane dla średniej kadry menadżerskiej, która poszukuje usprawnień i rozwiązań dla efektywnego działania zespołu i procesu. Celem spotkania jest przygotowanie uczestników do zbudowania efektywnego zespołu w nowym modelu zarządzania.

Uczestnicy dowiedzą się jak stworzyć zakres Kompetencji w nowym modelu zarządzania procesem oraz jak skutecznie wykorzystywać wiedzę płynącą z reklamacji.

Omówione zostaną poszczególne etapy obsługi klienta, zaprezentowane zostaną modele i formy obsługi reklamacji.

Uczestnicy dowiedzą się również jak skutecznie zarządzać nieprawidłowościami mającymi wpływ na liczbę reklamacji oraz na klienta i organizację.

Zakres spotkania skoncentrowany jest na rekomendacjach i zaleceniach instytucji zewnętrznych oraz bazuje na praktycznym zastosowaniu w codziennej pracy. Zajęcia mają formę wykładu i dyskusji z uczestnikami oraz wspólnym wypracowywaniu rozwiązań.

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi reklamacji po zarządzanie procesem, optymalizacją, usprawnianiem i mierzeniem jakości. Obecnie kieruje Departamentem Rozwoju Jakości Obsługi Klienta w banku i jednocześnie pełni funkcję Rzecznika Klienta. Posiada zawodowy stopień Senior Menedżera ds. zarządzania procesami i jakością certyfikowany przez ZBP. Kreator innowacyjnych zmian i usprawnień technologicznych w procesach posprzedażowych (robotyzacja , AI). Jej praca poparta jest wysokimi wskaźnikami efektywności i jakości. Przewodnicząca Komitetu Jakości Usług Finansowych (KJUF) przy ZBP. Prelegent wielu spotkań i konferencji poświęconych obsłudze reklamacji i zarządzania procesom.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.