Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Szkolenie online

Szkolenie pozwala zrozumieć zmiany zachodzące w przepisach odnośnie adekwatności kapitałowej dla sektora bankowego w ciągu ostatnich lat.

Skupimy się na sprawozdawczości ostrożnościowej Corep i raportowanych w jej ramach informacjach. Omówimy również pozostałe raporty związane z adekwatnością kapitałową oraz inne newralgiczne tematy sprawozdawcze.

Wyjaśnienie celu tak skomplikowanego raportowania w połączeniu z praktycznym podejściem do sprawozdawczości pozwoli uczestnikom lepiej poznać bardzo szeroki zakres informacji, który jest obecnie wymagany od banków.

Od 16 lat jest związana z bankowością, aktualnie na stanowisku Menedżera ds. sprawozdawczości IFRS w Banku. W pracy zawodowej był zaangażowana we wdrożenie Basel 2, Basel 3, metody zaawansowanej IRB. Pełniła funkcje Project Menadżera w projektach: implementacji systemu wyliczania BFG, raportowania ITS oraz MSSF9. Prowadziła szkolenia z Basel 3 oraz nowej sprawozdawczości.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.