Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Szkolenie online!

Komisja Europejska planuje wprowadzenie ujednoliconego standardu zarządzania ryzykiem ICT w sektorze finansowym. W tym celu przedstawiła pakiet rozwiązań prawnych na poziomie dyrektyw i rozporządzeń, które mają wprowadzić lub usankcjonować wymogi i standardy związane z cyfrowym obrotem na rynku finansowym w UE. Podczas szkolenia opowiemy, jaki jest zasięg proponowanych regulacji, kogo dotyczy, jak może wpłynąć na podmioty nadzorowane i kiedy wejdzie w życie.

Kuba Ruiz – Counsel w praktyce Commercial kancelarii Bird & Bird
Kuba Ruiz jest ekspertem w dziedzinie IT, rozwiązywania sporów oraz transakcji handlowych, cenionym przez klientów za jego zaangażowanie w prowadzenie spraw. Specjalizuje się w dziedzinie IT, transakcjach handlowych i rozwiązywaniu sporów. Pracował przy kilkudziesięciu projektach IT, w tym przy największych wdrożeniach informatycznych w Polsce, między innymi przy największych projektach wdrożenia centralnych systemów bankowych, przy projektach dotyczących nabycia usług na ogólnopolski transfer danych za pośrednictwem sieci rozległej (WAN) wraz z towarzyszącymi SLA dla ponad 1000 węzłów sieci, projektach nabycia systemów ERP, CRM i innych systemów bazodanowych, audytach polityk IT governance w największych przedsiębiorstwach w Polsce, rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych na każdym z etapów realizacji projektów informatycznych. Opracowywał i skutecznie negocjował wszelkiego rodzaju kontrakty i umowy, włączając umowy dostawy dóbr lub usług, kontrakty dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego, umowy agencyjne, umowy dystrybucji, franchisingowe, umowy licencji, wdrożeniowe i serwisowe, outsourcingowe, sponsoringowe i leasingowe. Kuba Ruiz wyróżnia się szczególnym doświadczeniem w sporach technologicznych, w tym w sporach budowlanych, infrastrukturalnych (rynek energetyczny, przemysł ciężki) oraz IT. Jest ekspertem prawnym Krajowej Izby Gospodarczej. W tegorocznym wydaniu rankingu Chambers FinTech Legal Kuba Ruiz jest rekomendowany jako jeden z najlepszych prawników zajmujących się FinTech w Polsce: „Excellent for IT detail and solutions, Kuba is very goal-oriented. He’s not focused on problems but on finding solutions. We had a difficult negotiation of legal clauses and Kuba was very engaged, his approach of finding solutions was extraordinary. Nothing is impossible with Kuba”.

Marta Stanisławska – radca prawny, Senior Associate w praktyce Finansowań i Regulacji Finansowych.Jest ekspertem w zakresie regulacji sektora finansowego. Doradza klientom od 2008 roku. Specjalizuje się w obsłudze prawnej instytucji finansowych, w szczególności banków, podmiotów sektora FinTech i firm pożyczkowych, zarówno w zakresie corporate governance, jak i oferowanych produktów i usług. Wspiera podmioty z sektora finansowego w dostosowaniu ich działalności do zmieniających się wymogów regulacyjnych. W szczególności doradza bankom i innym podmiotom sektora finansowego w zakresie wdrożenia wymogów PSD2 i MiFID2. Doradza w projekcie PolishAPI.

Opiniuje nowe linie biznesowe i innowacyjne rozwiązania technologiczne wprowadzane przez instytucje finansowe pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Doradza nowym podmiotom rozpoczynającym swoją działalność na rynku finansowym w identyfikacji wymogów regulacyjnych oraz uzyskaniu niezbędnych licencji i zezwoleń. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu regulacji PSD2 i MiFID2. Współautorka komentarza do ustawy o kredycie konsumenckim. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.