Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Zajęcia odbędą się w godzinach 17.00-20.00

Terminy:

25 maja 2020

27 maja 2020

28 maja 2020

Do udziału zapraszamy osoby biorące udział w podejmowaniu decyzji i zarządzaniu pozycją walutową/ryzykiem walutowym:

 • Członków Zarządu
 • Dyrektorów Finansowych
 • Głównych Księgowych
 • Menedżerów działu controllingu
 • Przedstawicieli departamentu ryzyka
 • Analityków finansowych

Uczestnik tego szkolenia:

 • zapozna się z aktualną sytuacją na rynkach finansowych przedstawioną przez praktyka  rynkowego
 • dowie się, które czynniki kształtujące kursy są aktualnie najważniejsze na rynku i dlaczego
 • wspólnie z prowadzącym zanalizuje wykresy podstawowych par walutowych
 • dowie się, jakie są najbardziej prawdopodobne scenariusze na przyszłość
 • pozna aktualnie najskuteczniejsze metody zabezpieczenia ryzyka rynkowego

Od 1998 roku jest uczestnikiem międzybankowego rynku instrumentów pochodnych. Zaczynał od uruchomienia działalności portfela opcji walutowych w Kredyt Banku. W latach 2000-2012 pracował w BRE Banku, gdzie do 2004 roku kierował sekcją opcji walutowych. Jest pierwszą osobą w Polsce, która rozpoczęła handel opcjami walutowymi krajów rozwiniętych (G7). Jego sukcesem jest też uruchomienie pierwszego w Polsce portfela opcji egzotycznych. W latach 2004-2012 był naczelnikiem Wydziału Instrumentów Strukturyzowanych, gdzie zajmował się przygotowaniem i wdrożeniem strukturyzowanych instrumentów pochodnych w BRE Banku. Od 2012 roku pracuje w PKO Banku Polskim jako kierownik Wydziału Instrumentów Strukturyzowanych. Na co dzień buduje zaawansowane instrumenty finansowe z wykorzystaniem opcji. Od lat prowadzi autorskie szkolenia związane z opcjami i innymi instrumentami pochodnymi.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.