Więcej informacji: info@advancedtrainings.pl

[/fusion_code]
  • Duża, praktyczna wiedza prowadzącej, bardzo jasny, przystępny sposób przekazywania informacji, bardzo dobry kontakt z prowadzącą
  • Usystematyzowanie wiedzy na temat procesu reklamacji, dynamika przekazu informacji
  • Wymiana doświadczeń i wiedzy z innymi uczestnikami szkolenia, ogólny przegląd całego procesu reklamacji
  • Możliwość wymiany poglądów, doświadczeń
  • Analiza tematu przewodniego, sposób prowadzenia, praca w grupach, dyskusja otwarta, wymiana doświadczeń uczestników spotkania
  • Warsztaty, możliwość dyskusji
Co było najbardziej cenne w szkoleniu (opinie uczestników poprzedniej edycji)