Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

CELE:
Zapoznanie uczestników z nowym kierunkiem kreowania cyberbezpieczeństwa na płaszczyźnie krajowej i europejskiej w oparciu o dyrektywę NIS. Podczas szkolenia prowadzący podzieli się praktyczną wiedzą w zakresie najnowszych regulacji prawnych, bieżących doświadczeń z wdrażania Krajowego Systemu Bezpieczeństwa oraz podejścia do ochrony informacji, a także obsługi incydentów bezpieczeństwa dotykających instytucje finansowe ich klientów.

ZALETY:
Uporządkowanie wiedzy w zakresie kluczowych regulacji prawnych i obowiązków wynikających z wprowadzenia w życie Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Uzyskanie wiedzy o bieżących typach zagrożeń w obszarze IT. Prowadzący przedstawi praktyczne przykłady pokazujące skalę podatności i powiązanych z nimi ryzyk korzystania z technologii informatycznych.

DLACZEGO WARTO:
Cyberbezpieczeństwo przestało być dodatkiem do codzienności biznesowej lub czymś co może stanowić przewagę konkurencyjną. Obecnie, w dobie niewidzialnych cyberzagrożeń, które przynoszą realne straty, ochrona informacji jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa i dobrych praktyk. Ze względu na rosnące nasycenie biznesu e-usługami i e-dostępami konieczne jest stałe poszerzanie wiedzy w zakresie ochrony przed zagrożeniami pojawiającymi się w cyberprzestrzeni. Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej, ekspertów i specjalistów z branży finansowej, dla których przedstawiane zagrożenia mogą stanowić istotne ryzyko biznesowe.

Dyplomowany informatyk śledczy, audytor systemów informatycznych, specjalista w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i systemów komputerowych, Certified Proffesional Ethical Hacker.

Stały biegły sądowy Sądów Okręgowych i Rejonowych m.in. w Warszawie, Lublinie, Rzeszowie. W 2016 roku ukończył podyplomowe studia „Informatyka śledcza” realizowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku. Od 2011 roku doktor inżynier nauk technicznych. Ukończył Politechnikę Lubelską, gdzie następnie pracował do roku 2011 prowadząc zajęcia dydaktyczne w obszarze sieci komputerowych, elektroniki i telekomunikacji. Członek zespołów realizujących projekty naukowo-badawcze. Współpracuje z uczelniami oraz Fundacją Polskiej Akademii Nauk popularyzując wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informatycznego. Do października 2018 pracował obszarze informatyki śledczej i audytu informatycznego na terenie całego kraju realizując zadania na zlecenie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

W działalności zawodowej koncentruje się na zagadnieniach informatyki śledczej, bezpieczeństwa i niezawodności systemów informatycznych oraz audycie informatycznym. Zajmuje się problematyką skuteczności audytów informatycznych w podnoszeniu kultury organizacyjnej przedsiębiorstw oraz zwiększania wiedzy w zakresie pojawiających się cyberzagrożeń. Jest wykonawcą kilkuset ekspertyz z dziedzin informatyki, elektroniki i telekomunikacji oraz prelegentem i panelistą podczas konferencji i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa IT.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.