Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Omówienie podstaw analizy stochastycznej jako fundamentu wyceny kontraktów pochodnych oraz przybliżenie grup metod numerycznych stosowanych w praktyce wraz z przeglądem opcji walutowych  walutowych i na stopę procentową w tym tych mniej popularnych takich jak opcje barierowe, amerykańskie, czy swapcje.  Każdy z bloków można by rozbudować do kilkudniowego kursu, lecz w swym zamyśle to szkolenie ma pokazywać mapę kierunków możliwego poszerzania swojej wiedzy oraz zaznajamiać z podstawowymi rozwiązaniami i problemami w każdym z omawianych zagadnień. Wszystko przedstawione w miarę prostym językiem, bez – zbędnych na tym poziomie – dowodów matematycznych, choć przy zachowaniu pewnego rygoru zapisu matematycznego omawianych problemów.. Każdy z bloków zawiera dalsze wskazówki możliwych źródeł wiedzy (książki, artykuły). Wszystko co chcieliście wiedzieć o instrumentach finansowych, a baliście się zapytać.

Stopień zaawansowania: koncepcje średniozaawansowane i zaawansowane, miejscami wymagające wiedzy i umiejętności na poziomie I/II roku studiów ekonomicznych lub inżynierskich oraz 2-3 letniego doświadczenia w pracy z instrumentami pochodnymi.

 Dla kogo

  • Pracownicy departamentów: ryzyka finansowego, middle-office w bankach, TFI, towarzystwach ubezpieczeniowych,
  • Treasurerzy (Dyrektorzy finansowi) w dużych i średnich przedsiębiorstwach oraz ich podlegli pracownicy
  • Analitycy finansowi
  • Osoby przygotowujące się do uzyskania dyplomów: 
CFA, PRM, ACI Diploma, CIIA oraz licencji doradcy inwestycyjnego
  • Osoby pragnące dalej poszerzać swoją wiedzę z matematyki finansowej

Związany z polskim rynkiem finansowym od ponad dwudziestu lat (od tradera do członka zarządu). Zarządzał ryzykiem płynności, stóp procentowych, walutowym i kredytowym w bankach. Nadzorował prace zespołów obsługujących klientów skarbowych, kredytowych SME, deweloperów oraz zespołu odpowiedzialnego za sekurytyzację aktywów pracujących. Swoją karierę̨ rozpoczynał jako dealer bonów i obligacji skarbowych w Banku Gdańskim w 1996 roku. Doświadczenie zdobywał także w funduszu emerytalnym jako zarządzający portfelem papierów skarbowych oraz w dwóch bankach jako zastępca i później dyrektor Departamentu Skarbu (Treasurer). Pracował także w Rabobank London na stanowisku Dyrektora Rynków Europy Środkowej i Wschodniej, a do jego zadań należało m.in.: zarządzanie portfelem pochodnych stopy procentowej w walutach krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz współpraca z bankami z grupy w zakresie produktów strukturyzowanych. Przez ostatnie 7 lat był dyrektorem zarządzającym obszarem skarbu, a później członkiem zarządu nadzorującym między innymi ten obszar w Getin Noble Banku. Od 2005 roku przeszkolił około 500 osób w zakresie produktów skarbowych. Uczestnikami jego szkoleń byli w dużej mierze pracownicy różnych departamentów oraz oddziałów regionalnych banków. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego (Ekonomia) oraz Uniwersytetu Oksfordzkiego (Mathematical Finance) a obecnie także doktorantem w Katedrze Ekonomii Ilościowej SGH. Posiada licencje i tytuły: doradcy inwestycyjnego,
Certified International Investment Analyst (CIIA), Professional Risk Manager (PRM), Certificate in Quantitative Finance (CQF).

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.