Opiekun projektu
Ewa Chróst
Specjalista ds. szkoleń
T + 48 533 055 553
ewa.chrost@advancedtrainings.pl

O SZKOLENIU 

Jaki jest cel szkolenia?

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które chcą przyswoić sobie zagadnienia dotyczące controllingu biznesowego i finansowego. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat controllingu w systemie zarządzania, modeli rachunku kosztów w praktyce controllingowej, oceny rentowności, a także w zakresie nowoczesnych narzędzi controllingu. Szkolenie polecane jest wszystkim osobom, które na co dzień pracują w oparciu o dane controllingowe.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Dla kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla, a także pracowników strategicznych firmy oraz osób, które potrzebują uzyskać wiedzę na temat controllingu strategicznego oraz finansowego.
Polecane jest wszystkim osobom chcącym pogłębić wiedzę na temat podejmowania decyzji w oparciu o dane controllingowe.

Co pracownicy osiągną poprzez udział w szkoleniu?

Szkolenie umożliwia pozyskanie wiedzy w zakresie umiejscowienia controllingu w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, czy też rachunku kosztów w controllingu operacyjnym. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik nabędzie umiejętności oceny rentowności na podstawie wskaźników, czy też pozostałych narzędzi controllingu operacyjnego.

Jak będą przebiegały zajęcia?

Szkolenie prowadzone jest w formie prezentacji i ćwiczeń, przez trenerów-praktyków. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób są przedstawiane kluczowe zagadnienia z zakresu nowych metod controllingowych, istotne z punktu widzenia pracownika instytucji komercyjnej. Prezentacji towarzyszą liczne odniesienia do rynku i codziennej praktyki. Uczestnicy otrzymują bardzo obszerny materiał szkoleniowy, przydatny również po zajęciach, w codziennej pracy.

Ekspert z zakresu zarządzania ryzykiem. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstw, analizie finansowej, matematyce finansowej oraz biznes planach, wycenie przedsiębiorstw, programach restrukturyzacyjnych. Prezes firmy konsultingowej. Pracownik Wydziału Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych. Autor licznych projektów doradczych, publikacji z zakresu finansów, controllingu i zarządzania ryzykiem.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.