Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Szkolenie online, na żywo, z możliwością zadawania pytań

Szkolenie dedykowane jest dla średniej kadry menadżerskiej, która poszukuje usprawnień i rozwiązań dla efektywnego działania zespołu i procesu.

Planowane efekty szkolenia:

  • Pracownik przeszkolony w zakresie podstaw procesowych powinien umieć udzielić odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące procesu, którym zarządza
  • Uświadomienie pracownikom możliwości oddziaływania na własne środowisko pracy
  • Świadomość wyższego standardu wykonywanej pracy poprzez eliminację czynności nie dodających wartości oraz świadome zarządzanie
  • Uczestnik szkolenia wie, co to jest architektura procesów, zna podstawy Lean Six Sigma, uzyskuje elementarną wiedzę dot. podstawowych założeń i pojęć procesowych
  • Zarządzanie na podstawie faktów, danych, liczb
  • Zastosowanie wiedzy w praktyce na bazie procesu obsługi reklamacji

1.Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi reklamacji po zarządzanie procesem, optymalizacją, usprawnianiem i mierzeniem jakości. Obecnie kieruje Departamentem Rozwoju Jakości Obsługi Klienta w Credit Agricole Bank Polska i jednocześnie pełni funkcję Rzecznika Klienta. Posiada zawodowy stopień Senior Menedżera ds. zarządzania procesami i jakością certyfikowany przez ZBP. Kreator innowacyjnych zmian i usprawnień technologicznych w procesach posprzedażowych (robotyzacja, AI). Jej praca poparta jest wysokimi wskaźnikami efektywności i jakości. Przewodnicząca Komitetu Jakości Usług Finansowych (KJUF) przy ZBP. Prelegent wielu spotkań i konferencji poświęconych obsłudze reklamacji i zarządzania procesom.

  1. Od lipca 2021 r. pracuje w Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Sp. z o.o., obecnie zajmuje stanowisko Managera zespołu ds. optymalizacji procesów. Od kilkunastu lat zarządza projektami. Dodatkowo w grupie ds. zarządzania procesami w Związku Banków Polskich od roku 2019 pełni rolę koordynatora grupy. Koordynuje prace zespołu dot. wypracowywania materiałów w zakresie dobrych praktyk i standardów rynkowych w obszarze finansowym, m.in. tworzenia Architektury procesów, wyznaczania Właścicieli procesów.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.