Sekurytyzacja tradycyjna i syntetyczna

27-28.11.2023

SZKOLENIE ONLINE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

2350 zł + vat do 10.11.2023
2490 zł + vat po 10.11.2023

OPIEKUN PROJEKTU

Katarzyna Zagórska-Ślązek

Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

O  SZKOLENIU

Rosnące wymagania kapitałowe i koncentracja na efektywnym zarządzaniu portfelem sprawiły, że wiele banków rozważa sekurytyzację syntetyczną jako narzędzie, które można wykorzystać obok tradycyjnych rozwiązań, takich jak pozyskiwanie kapitału czy też sprzedaż portfeli. Funkcjonujące rozwiązania Komisji Europejskiej w zakresie „prostej, przejrzystej i standardowej” sekurytyzacji (STS) uporządkowały i ujednoliciły przepisy na terenie EU, powodując, że zarówno transakcje tradycyjne, jak i syntetyczne zwiększają swoją efektywność ekonomiczną i stają się bardziej opłacalną opcją zarządzania portfelem. Szkolenie zawiera przegląd tematów związanych sekurytyzacją tradycyjną i syntetyczną, przedstawiając cechy takich transakcji, omawiając niektóre kwestie strukturalne i regulacyjne, również na przykładzie transakcji z rynku polskiego.

TRENER

Ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie następnie w 2008 roku uzyskał stopień doktora ekonomii na wydziale Zarządzania i Finansów. Przebieg kariery zawodowej ściśle związany z rynkiem finansowym. Przygotowywał transakcje sprzedaży dużych pakietów akcji, sprzedaży wierzytelności z portfeli kredytów samochodowych, sekurytyzacje portfeli leasingowych, publiczne emisje akcji. Od 2011 roku odpowiedzialny za transakcje sekurytyzacyjne w Grupie Getin Noble Banku, w tym za pierwszą polską transakcję sekurytyzacji z oficjalnym ratingiem (Aa3). Członek grupy roboczej ds. sekurytyzacji wierzytelności bankowych przy Związku Banków Polskich.

CHCĘ OTRZYMAĆ PROGRAM

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

  WARUNKI UCZESTNICTWA


  1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

  2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

  3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
  W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

  6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

   UCZESTNIK:

   Imię i nazwisko

   Stanowisko

   Departament

   Firma

   Numer telefonu

   Adres e-mail

   DODAJ UCZESTNIKA:

   PŁATNIK

   Nazwa firmy

   Adres (ulica, kod, miasto)

   NIP

   OSOBA ZGŁASZAJĄCA

   Imię i nazwisko

   Stanowisko/dział

   Telefon

   Adres e-mail

   Uwagi do faktury
   POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI