Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ ONLINE I STACJONARNIE Z ZACHOWANIEM ZASAD REŻIMU SANITARNEGO.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

 NAJWAŻNIEJSZE TEMATY:

 • wytyczne EBA
 • wymagania polskiego nadzoru
 • stress testy dla ryzyka kredytowego
 • stress testy dla ryzyka rynkowego, ryzyka płynności, intraday, IRRBB
 • stress testy klimatyczne
 • kompleksowe stress testy
 • testy odwrócone

Prelegentami konferencji będą przedstawiciele takich instytucji jak:

 • European Central Bank,
 • mBank Hipoteczny,
 • Credit Suisse,
 • Bank Pekao,
 • Alior Bank,
 • UBS,
 • Climate Risk Services

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.