Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Szkolenie online

Urząd komisji Nadzoru Finansowego w styczniu 2020 r. wydał komunikat dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej. Banki i inne instytucje finansowe już od miesiąca zobowiązane są do stosowania nowego komunikatu. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się co to jest outsourcing chmurowy i jakie są jego ramy prawne, poznają najważniejsze wymogi związane z nowym komunikatem, dowiedzą się jak dokonać świadomej decyzji dotyczącej korzystania z chmury obliczeniowej, jak szacować ryzyko, uwzględniać wytyczne komunikatu. Udział w szkoleniu pozwoli również na przygotowanie procesu kontroli łańcucha dostawców chmury obliczeniowej oraz umów powierzenia przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej zgodnie z komunikatem i innymi obowiązującymi regulacjami, wytycznymi, rekomendacjami.

Izabela Kowalczuk-Pakuła – Partner, kieruje praktyką ochrony danych osobowych i prywatności oraz jest członkiem zespołu własności intelektualnej kancelarii Bird & Bird
Jest ekspertem w dziedzinie ochrony danych osobowych i prywatności. Jest ceniona za biznesowe podejście i pro-kliencką postawę.  Od 2007 roku doradza klientom z wielu branż (m.in. HR, IT, e-commerce, FMCG, mediowej, finansowej i farmaceutycznej), w opracowaniu strategii biznesowej związanej ze stosowaniem prawa ochrony danych osobowych, w tym RODO. Jest członkiem Międzynarodowej Grupy Ochrony Prywatności i Danych Osobowych Bird & Bird. We współpracy z biurem w Londynie i Dusseldorfie doradza globalnym firmom w zakresie międzynarodowych projektów RODO.  Izabela reprezentuje klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Przeprowadza audyty oraz opracowuje rozwiązania minimalizujące ryzyka. Doradza przedsiębiorcom w tworzeniu modeli biznesowych dotyczących profilowania i big data, transferu danych, cloud computing, sztucznej inteligencji, wiążących reguł korporacyjnych (BCR), outsourcingu, czy danych w ramach HR.  Posiada bogate doświadczenie w sprawach dotyczących praw konsumentów, prawa nowych technologii oraz prawnych aspektów reklamy i promocji, w tym gier hazardowych. Ponadto, prowadzi karne i cywilne postępowania związane z ochroną praw własności intelektualnej, w szczególności znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Doradza również w kwestiach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Specjalistów ds. Ochrony Prywatności (IAPP) oraz ekspertem Krajowej Izby Gospodarczej. Pełniła także funkcję arbitra Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jest rokrocznie rekomendowana przez prestiżowe międzynarodowe rankingi prawnicze (Chambers Europe, Legal500) w dziedzinie ochrony danych osobowych. Otrzymała wyróżnienie w prestiżowym konkursie Financial Times Innovative Lawyers, w kategorii Własność intelektualna. Znalazła się także w gronie laureatów rankingu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra” publikowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska. Jest autorką wielu publikacji dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych, w tym współautorką Poradnika Prawnego dla E-biznesu wydanego przez Wolters Kluwer Polska (2016).

Kuba Ruiz – Counsel w praktyce Commercial kancelarii Bird & Bird
Kuba Ruiz jest ekspertem w dziedzinie IT, rozwiązywania sporów oraz transakcji handlowych, cenionym przez klientów za jego zaangażowanie w prowadzenie spraw. Specjalizuje się w dziedzinie IT, transakcjach handlowych i rozwiązywaniu sporów. Pracował przy kilkudziesięciu projektach IT, w tym przy największych wdrożeniach informatycznych w Polsce, między innymi przy największych projektach wdrożenia centralnych systemów bankowych, przy projektach dotyczących nabycia usług na ogólnopolski transfer danych za pośrednictwem sieci rozległej (WAN) wraz z towarzyszącymi SLA dla ponad 1000 węzłów sieci, projektach nabycia systemów ERP, CRM i innych systemów bazodanowych, audytach polityk IT governance w największych przedsiębiorstwach w Polsce, rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych na każdym z etapów realizacji projektów informatycznych. Opracowywał i skutecznie negocjował wszelkiego rodzaju kontrakty i umowy, włączając umowy dostawy dóbr lub usług, kontrakty dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego, umowy agencyjne, umowy dystrybucji, franchisingowe, umowy licencji, wdrożeniowe i serwisowe, outsourcingowe, sponsoringowe i leasingowe. Kuba Ruiz wyróżnia się szczególnym doświadczeniem w sporach technologicznych, w tym w sporach budowlanych, infrastrukturalnych (rynek energetyczny, przemysł ciężki) oraz IT. Jest ekspertem prawnym Krajowej Izby Gospodarczej. W tegorocznym wydaniu rankingu Chambers FinTech Legal Kuba Ruiz jest rekomendowany jako jeden z najlepszych prawników zajmujących się FinTech w Polsce: „Excellent for IT detail and solutions, Kuba is very goal-oriented. He’s not focused on problems but on finding solutions. We had a difficult negotiation of legal clauses and Kuba was very engaged, his approach of finding solutions was extraordinary. Nothing is impossible with Kuba”.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.