Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Szkolenie online

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych za promocję zachowań etycznych w firmie i przeciwdziałanie naruszeniom, w szczególności do przedstawicieli kadry kierowniczej, w tym członków Zarządów i Rad Nadzorczych, compliance oficerów i pozostałych pracowników działu compliance,  pracowników działów HR, a także do wszystkich pracowników banków, którzy chcą uzyskać wiedzę na temat swoich praw w zakresie zgłaszania naruszeń.

Cel szkolenia:

Podczas naszego 4 godzinnego szkolenia online dowiesz się między innymi jak zbudować skuteczny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa system anonimowego zgłaszania naruszeń w bankach. Od regulacji wewnętrznych, kanałów do zgłaszania nieprawidłowości, przykładów modelowo prowadzonego postępowania wyjaśniającego, obowiązku szkoleń wszystkich pracowników do sposobów i metod ochrony whistleblowerów. Przykłady z życia wzięte pozwolą usystematyzować wiedzę i spojrzeć na system zgłaszania naruszeń z perspektywy innych organizacji.

Radca prawni, posiadający doświadczenie w pracy i współpracy z instytucjami finansowymi w obszarze compliance oraz biznesu. Brali udział w projektach przygotowania i wdrożenia kompletnego systemu nadzoru wewnętrznego (compliance, zarządzanie ryzykiem oraz audyt) dla bardzo dużej spółki z branży nowych technologii; przeprowadzania kompleksowych audytów systemu zarządzania ryzykiem i szacowania kapitału wewnętrznego w instytucjach finansowych oraz spółkach giełdowych (około 5 audytów rocznie), przeprowadzania audytów wdrożenia i funkcjonowania systemów compliance w podmiotach (około 5-10 badań audytowych w roku); tworzenia produktów inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowo-inwestycyjnych, modeli dystrybucji produktów oraz weryfikacji ryzyk compliance w celu dostosowania istniejących u klienta macierzy compliance. Posiadają praktyczną wiedzę związaną z wdrażaniem przepisów dyrektyw UE dotyczących rynku kapitałowego MiFID/MiFIDII, PSD/PSDII, AIFMD. Prowadzili warsztaty, m.in. w zakresie: zarządzania ryzykiem dla instytucji finansowych: banków, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz instytucji płatniczych; compliance w działalności firm inwestycyjnych, zabezpieczeń wierzytelności na instrumentach finansowych, wdrażania dyrektyw UE dotyczących działalności instytucji rynku kapitałowego, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz praktyczne wewnętrzne warsztaty dla banków, spółek giełdowych z indeksu WIG20.           Specjalizują się również w obsłudze klientów w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz prawa handlowego, w szczególności w zakresie obsługi spółek, towarzystw funduszy inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych i emitentów papierów wartościowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.