Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Szkolenie obejmuje omówienie kluczowych zasad klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów utraty wartości. Poza wymogami Standardu odnosi się również do praktyki rynkowej. Koncentruje się dodatkowo na istotnych wyzwaniach płynących z Nowej Definicji Default oraz projektu Rekomendacji R Komisji Nadzoru Finansowego.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych ogólnymi aspektami wyceny instrumentów finansowych jak również praktycznymi aspektami wyzwań w zakresie klasyfikacji i modeli utraty wartości. Przeznaczone jest dla pracowników jednostek ryzyka, finansów, kontrolingu, audytu wewnętrznego jak również dla analityków sprawozdań finansowych.

Dyrektor Działu Strategii Ryzyka Kredytowego w Banku. Pracowała w firmie consultingowej, gdzie odpowiadała za audyt i projekty doradcze dla Banków i spółek finansowych. Następnie dołączyła do banku, gdzie zajmowała się wieloma procesami portfelowego zarządzania ryzykiem kredytowym, w tym aspektami regulacyjnymi. W ramach Grup kapitałowych współpracowała w procesach nadzoru i konsolidacji. Specjalizuje się w procesach wyceny portfeli kredytowych. Odpowiadała za wdrożenia MSR39 i MSSF9. Aktywnie uczestniczy w sektorowych procesach konsultacyjnych skoncentrowanych przy Związku Banków Polskich.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.