Szkolenie skierowane jest do opiekunów/doradców klienta w bankach, osób zajmujących się przygotowaniem oferty kredytowej, udzielaniem i zabezpieczaniem kredytów, pracowników obsługi prawnej, kontroli wewnętrznej i audytu.

Liczne przykłady nienależytego działania banków oraz działań podejmowanych przez nadzorców!

  Najważniejsze tematy

 • Nowe regulacje
 • Problem reklam
 • Formularz informacyjny
 • Unikanie niedozwolonych działań
 • Odpowiedzialność podmiotów współpracujących
  • .

  • Klauzule abuzywne
  • Zabezpieczenie wierzytelności
  • Rekomendacje nadzorcze
  • Bancassurance
  • Sankcje

  Więcej informacji: info@advancedtrainings.pl