Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Szkolenie online, na żywo, z możliwością zadawania pytań

Dla kogo: Liderów zespołów i wszystkich pracowników banków (bez względu na dział w którym pracują), którzy mają potencjał i aspiracje menedżerskie.

Cel i forma:

Współczesny świat narzuca specjalizację. Wiedza i umiejętności stają się coraz bardziej ‘wąskie’ i ‘głębokie’. Ma to swoje konsekwencje. Widocznym przykładem jest medycyna – nowe procedury medyczne są w stanie sprostać chorobom i dysfunkcjom organizmu, które do niedawna były nieuleczalne. Dzieje się to jednak kosztem spojrzenia na zdrowie człowieka jako całości, a wiemy, że choroba to nie jest problem jednego organu lecz całości organizmu. Zanim trafimy do właściwego superspecjalisty może nas czekać długa droga mniej lub bardziej przypadkowych konsultacji. Rozwiązaniem tego problemu mają być lekarze ogólni, czy też rodzinni. Siłą rzeczy nie mogą oni być wybitnymi specjalistami w każdej dziedzinie, znającymi szczegółowe terapie chorób rzadkich. Powinni oni mieć raczej wiedzę i doświadczenie przekrojowe, które pozwoli na prawidłową identyfikację rodzaju problemu, a w konsekwencji jak najszybsze skierowanie pacjenta do właściwego specjalisty. Nie inaczej jest w dziedzinie trochę innej – bankowości.

Wystarczy obserwacja dwóch aspektów funkcjonowania banków, żeby stwierdzić skalę wzrostu złożoności ich działania: (1) uwarunkowania technologiczne oraz (2) wymogi regulacyjne. Zakres zmian pomiędzy czasami Pierwszej Umowy Bazylejskiej (koniec lat 80-tych ub.w.) i tzw. Bazylei IV (obecne wymagania) jest w historii bankowości bezprecedensowy. Bankowość, jak ochrona zdrowia, potrzebuje zarówno ‘superspecjalistów’, jak i ‘lekarzy ogólnych’, a może raczej zaszczepienia pewnego poziomu wiedzy ‘lekarza ogólnego’ każdemu specjaliście. Aby być w stanie zrozumieć wpływ działań w swojej sferze odpowiedzialności na inne obszary skomplikowanej struktury powiązań współczesnego banku, koniecznym jest stworzenie dla specjalistów różnych dziedzin wspólnej platformy porozumienia. Ta platforma to zarówno zbiór jednolitych, podstawowych pojęć dla wszystkich sfer działalności banku, jak i schemat ogólnej struktury powiązań pomiędzy tymi sferami. Wspólny obszar wiedzy, szczególnie dla pracowników rokujących przejęcie wyższych funkcji menedżerskich, warto budować od samego początku. Aby temu wszystkiemu sprostać każdy pracownik organizacji powinien rozwijać umiejętności zarządzania sobą i kształtowania efektywnych struktur organizacyjnych. Oferowany przez nas program ‘InBaM– Bank w pigułce’ ma właśnie na celu wsparcie tych wszystkich elementów rozwoju.

W ciągu 32 godzin kursu oczywiście nie sposób omówić szczegółowo wszystkich aspektów funkcjonowania instytucji bankowej oraz funkcjonowania człowieka w organizacji, ale można wskazać elementy kluczowe, te które spajają organizację, stanowią z jednej strony istotę bankowości, z drugiej zaś punkty węzłowe całej struktury. Należą do nich:

  • Potrzeby klientów, natura produktów bankowych i otoczenie regulacyjne działalności banków.
  • Kompetencje banków odnośnie zarządzania ryzykiem: kredytowym, płynności i stopy procentowej.
  • Kluczowe znaczenie w bankach pracownika wiedzy i związane z tym zasady zarządzania sobą w organizacji oraz kształtowanie efektywnych struktur kooperacji.
  • Zarządzanie kapitałem i wieloaspektowe zarządzanie wartością, zarówno z punktu widzenia akcjonariuszy, jak i wszystkich innych interesariuszy banków.

Na tych aspektach, a szczególnie wzajemnych powiązaniach pomiędzy nimi, nasze szkolenie się koncentruje. ’Wyrównujemy’ wiedzę, udostępniamy narzędzia zarządzania sobą, budujemy wspólny słownik pojęć, pomagamy rozpoznawać sieć wzajemnych zależności tym, którzy może już niedługo z racji pełnionych funkcji powinni widzieć szerzej i dalej.

Szkolenie prowadzone przez pięciu wykładowców:
1.

Z wykształcenia ekonomista, z zawodu bankowiec, z upodobania sportowiec i pasjonat gier zespołowych. Z       bankowością związany od początku wolnego rynku w Polsce, czyli od 32 lat.W ciągu swojej kariery bankowej pracował w obszarach finansów, zarządzania ryzykiem oraz skarbu/ALM.

2.

Doktor psychologii (2005), adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca Studiów Podyplomowych Psychologia w Biznesie w Akademii Leona Koźmińskiego (od 2006) oraz Instytutu Psychologii Społecznej Akademii Nauk (od 2010). Współzałożycielka i koordynatorka studiów podyplomowych Psychologia w Zarządzaniu na Uniwersytecie Łódzkim oraz wykładowca studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania UŁ.

3.

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w bankowości. Absolwentka SGH oraz Studiów Menedżerskich Executive MBA, organizowanych przez Erasmus University Rotterdam i GFKM BCC. Swą karierę zawodową zaczynała od sektora ubezpieczeniowego, a następnie kontynuowała ją w sektorze bankowym w którym pracuje do dziś.

4.

Zastępca Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego w banku, odpowiedzialna za zapewnienie jakości audytu. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania ryzykiem, integracji ryzyka i kapitału oraz organizacji programu testów warunków skrajnych.

W instytucjach finansowych doświadczenie rozpoczęła w 2006 roku, początkowo w obszarach związanych z analizą danych i informacją zarządczą a od 2011 w Ryzyku Kredytowym. Odpowiadała między innymi za zarządzanie jakością portfela, politykę kredytową, zarządzanie modelami, narzędzia automatycznej oceny ryzyka kredytowego i kalkulację rezerw. Obecnie pracuje na stanowisku Kierującego Wydziałem Integracji Wyceny Ryzyka Kredytowego.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.