Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

OBJECTIVES:
Learn how to enhance your bank’s risk data aggregation and risk reporting with a focus on data governance, data consistency, and building a data- -centric business. Quality, compatibility and accessibility of data are of paramount importance when it comes to risk appetite discussions and risk based decision making for banks. This is the cornerstone for effective risk data aggregation and risk reporting (BCBS 239). Risk data underpinned by a suitable data architecture as well as relevant policies, procedures, control and quality frameworks ensure effective and consistent practices around risk data aggregation and reporting. The workshop will combine a theoretical foundation with best practices for data governance, data lineage, data quality and control framework. Segregation of roles and responsibilities for various stakeholders will be simplified. The session will also include a case study on implementation of effective risk data aggregation and risk reporting for Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB).

Former VP and senior manager for Treasury & Liquidity Risk at a G-SIB (global systemically important bank) where she led a portfolio of cross-risk integration workstreams and was instrumental in establishing second line of defense coverage for a strategic liquidity management program. During her tenure, Meha successfully introduced RDARR (BCBS 239) regulatory compliance for Treasury Risk. More recently, Meha has shared her knowledge on Mild Reverse Stress Testing and BCBS 239 RDARR via international conference presentations and academic journal articles.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.