Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Szkolenie online

Dwudniowe szkolenie adresowane do początkujących analityków oraz doradców klienta zajmujących się oferowaniem produktów kredytowych  klientom korporacyjnym. Przydatne również dla pracowników działów audytu wewnętrznego oraz pracowników odpowiedzialnych za monitorowanie ekspozycji kredytowych.

Szkolenie zawiera zarówno część teoretyczną jak też praktyczną w formie analizy przypadku (case study).

Szkolenie pozwoli na zdobycie kompetencji z zakresu identyfikacji kluczowych informacji jakie należy pozyskać z danych finansowych oraz bezpośrednio od klienta, a także ich właściwej interpretacji i sformułowania trafnych wniosków z prowadzonych analiz.

Szkolenie porusza tematykę adekwatną dla finansowania wszystkich typów klientów korporacyjnych.

Bankowiec z ponad 25-letnim doświadczeniem w obszarze analiz kredytowych, strukturyzacji transakcji i oceny ryzyka kredytowego.

Pracowała na stanowisku dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego. Była członkiem komitetu kredytowego Banku oraz członkiem komitetów doradczych i inwestycyjnych Pełniła też funkcję członka rad nadzorczych. Wcześniej pracowała na stanowisku analityka ryzyka kredytowego, jako konsultant a następnie zastępca dyrektor Departamentu Analizy Kredytowej i Monitoringu w Obszarze Dużych Firm oraz dyrektor Biura Strukturyzacji i Dokumentacji w Departamencie Dużych Firm.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.