Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Szkolenie online

 Cel: O ESG powiedziano już dużo. Wiele instytucji finansowych bardzo mocno akcentuje swoje strategie i ich zgodność z ESG, dużo mówi się o roli banków w finansowaniu transformacji gospodarki. Oczywiste jest, że bez odpowiedniego finansowania dla wielu przedsiębiorców ta droga może być trudna. Tym bardziej, że nowe przepisy i konieczność podjęcia działań dostosowawczych też wiąże się z kosztami. Warto wspomnieć o klientach banków i ich         pracownikach – ich wartości i wybory nie są bez znaczenia. Oni też podejmują decyzje – pracownicy na rynku pracy i inwestorzy decydujący o swoich inwestycjach – o tym jak i w jakich podmiotach lokować swoje oszczędności. W trakcie tego szkolenia uczestnicy zapoznają z praktycznymi aspektami wdrażania ESG w instytucji finansowej, prowadząca podzieli się nie tylko wiedzą, też swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat zrównoważonych finansów.

Grupa docelowa;

  • pracownicy działów zgodności,
  • pracownicy audytu wewnętrznego,
  • pracownicy działów ESG banków, TFI, TU,
  • prawnicy, audytorzy
  • każdy zainteresowany tym, co znaczy ESG w instytucji finansowej

Posiada prawie 25 letnie doświadczenie w Compliance w różnych obszarach biznesowych instytucji finansowych: w bankowości prywatnej, korporacyjnej i inwestycyjnej. Przez wiele lat pracowała jako Dyrektorka Biura Zgodności w Deutsche Bank Polska S.A. Koordynowała też w ramach Grupy DB pracę zespołów Compliance EMEA przy wdrażaniu standardów grupowych Deutsche Bank i regulacji europejskich(w tym MiFID II). W  BNP Paribas Bank Polska S.A.  odpowiedzialna była za zarządzanie ryzykiem braku zgodności w zakresie integralności rynków kapitałowych i ochrony praw klientów. 

Prelegentka jest 2014 r członkinią  Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich i współautorką rekomendacji Komisji, w tym ostatniej dotyczącej kształtowania kultury etycznej w bankach. Obecnie pracuje w jednym z banków inwestycyjnych, gdzie kieruje Departamentem Compliance i również zajmuje się kwestiami ESG.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.