Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Szkolenie online

Szkolenie dedykowane dla przedstawicieli instytucji obowiązanych, dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z działów:

  • Przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)
  • Compliance
  • Prawnego
  • Kontrolingu
  • Audytu i kontroli wewnętrznej

Podczas szkolenia omówione zostaną kluczowe obowiązki wynikające z ustawy AML oraz zmiany jakie czekają nas w związku z planowaną nowelizacją.

  • Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie zadania powinny realizować instytucje obowiązane w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego, w szczególności dotyczących weryfikacji klienta, beneficjenta rzeczywistego oraz osób upoważnionych do działania w imieniu klienta.
  • Uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę na temat wsparcia ze strony narzędzi informatycznych. Przedstawione zostaną przykłady baz zewnętrznych, zapewniających skuteczną weryfikację danych.
  • W czasie szkolenia uczestnicy poznają odpowiedź na pytanie, co należy zrobić, aby skutecznie realizować nowe wymogi ustawy AML.

Ekspert w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i nadużyciom. Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem na rynku finansowym. Od 2001r związana z tematyką AML, przez 6 lat pełniła funkcję Koordynatora AML w Banku PKO BP.

Posiada ogromne doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań AML. Twórca narzędzi informatycznych, wykorzystywanych w ponad 100 instytucjach finansowych – bankach komercyjnych i spółdzielczych, towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.