Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Szkolenie online, na żywo, z możliwością zadawania pytań

Udział w szkoleniu pozwoli na:

 • Nabycie oraz ugruntowanie wiedzy w zakresie kluczowych pojęć z zakresu ochrony danych osobowych związanych z usługami chmurowymi
 • Nabycie praktycznej wiedzy w zakresie aktualnego orzecznictwa sądów, wytycznych i stanowisk urzędów oraz nadzoru oraz ich skutków dla usług chmurowych
 • Porównanie kluczowych aspektów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych, dotyczących stosowanych rozwiązań chmurowych (Iaas, Paas, Saas, chmura publiczna, chmura prywatna)
 • Omówienie ryzyk związanych z powierzeniem przetwarzania danych osobowych w chmurze
 • Omówienie stosowanych norm dla usług chmurowych

Do udziału zapraszamy:

 • Członków zarządów, kadrę kierowniczą banków
 • Menadżerów i specjalistów zajmujących się obsługą prawną, compliance
 • Menadżerów, specjalistów IT
 • Menadżerów i specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych, inspektorów danych osobowych (IOD)
 • Wszystkie osoby zainteresowane problematyką ochrony danych osobowych w kontekście rozwiązań chmurowych, również osoby, które nie posiadają specjalistycznej wiedzy prawniczej bądź z zakresu ochrony danych osobowych – wyjaśnimy wszystko w przystępny sposób

Autorka jest doświadczonym trenerem i menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie projektów regulacyjnych w sektorze finansowym, bankowości oraz konsultingu. Koordynowała m.in. wdrożenie przepisów dyrektywy MIFID w największym polskim banku. Uczestniczyła aktywnie w pracach grup roboczych przy ZBP, NBP i KDPW. Członek International Compliance Association oraz Stowarzyszenia Ochrony Danych Osobowych. Pracowała jako nauczyciel akademicki w zakresie prawa finansowego, autorka publikacji, uczestnik oraz prelegentka na wielu konferencjach naukowych i branżowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, studiów podyplomowych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.