Do udziału zapraszamy:

  • Członków Zarządu
  • Menedżerów i Dyrektorów Departamentu Zarządzania Aktywami i Pasywami
  • Przedstawicieli Departamentu Skarbu
  • Menedżerów Ryzyka Rynkowego i Ryzyka Płynności
  • Dealer’ów
  • Ekspertów z zakresu FTP
  • Szefów Pionu Ryzyka
  • Audytorów

Więcej informacji: info@advancedtrainings.pl