Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Szkolenie online

Szkolenie pozwala na kompleksowe zapoznanie się z wymaganiami nadzorczymi w zakresie zarządzania i ujawniania informacji nt. ekspozycji nieobsługiwanych (ang. non-performing) oraz restrukturyzowanych (ang. forborne) zawartymi m.in. w wytycznych EBA/GL/2018/06, EBA/GL/2018/10 oraz Rozporządzeniu wykonawczym Komisji 680/2014. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione również elementy wspólne z wymaganiami wynikającymi ze zmiany definicji default (Rozporządzenie UE nt. progu materialności 2018/171 oraz Wytyczne EBA/GL/2016/07). Szkolenie dedykowane jest pracownikom jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem kredytowym, wymagania sprawozdawcze, audyt wewnętrzny oraz compliance.

W szczególności przybliżone zostaną podstawowe definicje zawarte w regulacjach europejskich, wymagania odnośnie wdrożenie strategii dla ekspozycji nieobsługiwanych (lub dostosowanie do wytycznych już istniejących strategii w bankach) oraz wymagania odnośnie planu operacyjnego. Zaprezentowane zostaną ponadto wymagania w zakresie wyceny zabezpieczeń na potrzeby wyznaczania odpisów i rezerw kredytowych. Szkolenie pozwala także na zapoznanie się z wymaganiami sprawozdawczymi w zakresie ekspozycji nieobsługiwanych i restrukturyzowanych (EBA/GL/2018/10) oraz wynikami badań ilościowych dla krajów UE w zakresie zmiany poziomu wskaźnika NPE/NPL, wskaźnika FBE/FBL, poziomu pokrycia rezerwami poszczególnych portfeli kredytowych.

Obecnie Wicedyrektor w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Wcześniej przez wiele lat pracowała jako ekspert w Departamencie Kontroli i Kwantyfikacji Ryzyka Kredytowego. Od lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z wdrażaniem nowoczesnych metod zarządzania ryzykiem w bankach, w tym modeli wykorzystywanych w procesie pomiaru utraty wartości.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.