Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Ćwiczenia, dyskusje, case study, gra strategiczna

 Szkolenie online, na żywo, z możliwością zadawania pytań

 Szkolenie dla liderów zespołów, każdego, kto jest zainteresowany własnym rozwojem na ścieżce profesjonalnej (potencjalnie na szczeblu kierowniczym), kto chce zrozumieć i umocnić swoje miejsce w zespole.

Cel i forma:

Jeśli chcesz dobrze zarządzać innymi ludźmi, wpierw musisz dobrze zarządzać sobą.” Znamy to powiedzenie. W różnej formie występowało ono w przestrzeni publicznej od wieków i ciągle, w różnym ujęciu, powraca. Steven. R. Covey, autor klasycznego już podręcznika „7 nawyków skutecznego działania – inspirujące lekcje doskonalenia wewnętrznego i twórczych relacji z innymi”, wydanego po raz pierwszy w 1989 r., swój model tego doskonalenia zaczyna od etapu ‘Zwycięstwa prywatnego’ – wykształcenia w sobie wewnętrznych nawyków będących fundamentem pracy nad skutecznym kształtowaniem relacji zewnętrznych. Peter F. Drucker w swoim znanym eseju z końca ubiegłego wieku ‘Managing Oneself’, nawiązując do znaczenia pracownika wiedzy we współczesnym przedsiębiorstwie, pisze: „Ludzie zatrudnieni w organizacjach, a zwłaszcza pracownicy wiedzy, będą musieli ZARZĄDZAĆ SOBĄ. Będą musieli znaleźć sobie miejsce, w którym wkład w organizacje będzie największy. Będą zmuszeni przyswoić sobie zdolność do rozwoju osobowego, nauczyć się zachować energię i sprawność umysłową przez cały okres swojego pięćdziesięcioletniego stażu zawodowego. Będą zmuszeni decydować o tym, co zmienić w swojej pracy i kiedy wdrożyć te zmiany w życie, by móc efektywnie działać w zmieniającym się środowisku pracy.” Oznacza to, że zarządzanie sobą to więcej niż samodyscyplina, to też więcej niż samorozwój, to bardzo aktywne poszukiwanie miejsca dla siebie w bardzo szybko zmieniającym się świecie. Pracownik wiedzy „musi znaleźć odpowiedzi na fundamentalne pytania:

  1. Kim jestem? W czym tkwi moja siła? Jak mam wykonywać swoją pracę?
  2. Gdzie jest moje miejsce?
  3. Jaki jest mój wkład w organizację?
  4. Jak odpowiedzialnie zarządzać swymi relacjami z innymi?
  5. Jak zaplanować drugą połowę życia?”

Co jest więc konieczne, aby sobą dobrze zarządzać i dać od siebie najlepszy wkład w organizację? Warunkiem koniecznym jest poznanie siebie. Poznanie swoich talentów i swoich deficytów. Identyfikacja tych obszarów, na których mogę najskuteczniej budować i tych, których słabości powinien niwelować, czy też omijać sytuacje i zadania, w których deficyty własne byłyby zauważalne i stanowiłyby barierę dla skuteczności i efektywności. To wszystko w kontekście relacji z innymi ludźmi, w tym w moim zespole i w całej firmie. Nasze szkolenie – ‘Dream Team – jak wzmacniać efektowność pracy zespołowej’ – temu celowi ma służyć, ma wesprzeć pracowników i menedżerów każdego rodzaju organizacji w rozwoju, aby skutecznie podejmowali nowe wyzwania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Spróbujemy odpowiedzieć na cztery pierwsze z pytań zadanych przez Peter F. Drucker’a.

Formy pracy: prezentacje i mini wykłady, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, dyskusja grupowa, indywidualne case study z omówieniem. W programie szkolenia przewidziana jest gra strategiczna (los wszystkich zależy od decyzji każdego).

Doktor psychologii, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca Studiów Podyplomowych Psychologia w Biznesie w Akademii Leona Koźmińskiego. W doświadczeniu profesjonalnym posiada: prowadzenie szkoleń grupowych i konsultacji indywidualnych w obszarze umiejętności miękkich.

oraz

Ekonomista, z zawodu bankowiec, z upodobania sportowiec i pasjonat gier zespołowych. Z bankowością związany od początku wolnego rynku w Polsce, czyli od 32 lat. W ciągu swojej kariery bankowej pracował w obszarach finansów, zarządzania ryzykiem oraz skarbu.

Od 2015 roku niezależny trener i konsultant w dziedzinie zarządzania w bankowości, szczególnie w obszarze zarządzania bilansem / ALM oraz integracji funkcji skarbu, ryzyka i finansów w instytucjach finansowych, jak również nowych form organizacji pracy zespołowej. Prowadził szkolenia dla pracowników indywidualnych banków, KNF, NBP oraz firm informatycznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.