Praktyczne aspekty odporności operacyjnej w kontekście wymogów DORA (Digital Operational Resilience Act) 9.10.2023

Praktyczne aspekty odporności operacyjnej w kontekście wymogów DORA (Digital [...]