Praktyczne aspekty odporności operacyjnej w kontekście wymogów DORA (Digital Operational Resilience Act)

13.12.2023

SZKOLENIE ONLINE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1350 zł + vat do 29.11.2023

1490 zł + vat po 29.11.2023

OPIEKUN PROJEKTU

Katarzyna Zagórska-Ślązek

Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

O  SZKOLENIU

10 listopada 2022 r. Parlament Europejski przyjął Digital Operational Resilience Act (DORA). Celem DORA jest zwiększenie cyfrowej odporności operacyjnej sektora finansowego.

Głównym założeniem szkolenia jest przeprowadzenie praktycznej analizy luki pomiędzy wymogami wynikającymi z obowiązków aktualnie nałożonych na banki przez regulatora a nowymi wynikającymi z Digital Operational Resilience Act

Szkolenie przeznaczone jest dla:
● członków zarządów banków (zgodnie z art. 4  ust. 4 DORA „Członkowie organu zarządzającego regularnie odbywają specjalne szkolenia w celu zdobycia i aktualizacji wiedzy i umiejętności wystarczających do zrozumienia i oceny ryzyka związanego z ICT i jego wpływu na działalność podmiotu finansowego”),

● pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie analizy luki nowych wymagań oraz wdrożenie wymogów w banku,

● pracowników odpowiedzialnych za ryzyko operacyjne,

● przedstawicieli departamentu compliance,

● audytorów,

● pracowników zajmujących się obsługą prawną i compliance

TRENER

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie audytów bezpieczeństwa IT, kierujący zespołem audytu systemów informatycznych w jednym z 10 największych banków komercyjnych.

Posiada 20 letnie doświadczenie zarówno w zarządzaniu IT (certyfikacja ITIL którą przedkłada ponad ISO 20000), zarządzaniu projektami (Prince) oraz audycie – audytor wiodący ISO 27001, ISO 22301 spełniający wymagania ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Wykładowca przedmiotów z zakresu CyberSec na studiach podyplomowych z zakresu Cyberbezpieczeństwa zorganizowanych przez Akademię Marynarki Wojennej oraz „Cyber Science – Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem”, które zostały zaprojektowane przez konsorcjum Cyber Science oraz będą realizowane przez Politechnikę Śląską.Prelegent wielu konferencji z zakresu bezpieczeństwa (np. SEMAFOR, KSC FORUM).

Aktywnie uczestniczy w działalności ISACA Katowice Chapter Stowarzyszenia audytu, bezpieczeństwa i kontroli systemów informacyjnych pełniąc aktualnie m.in. funkcje wiceprezesa.

Pasjonat bezpieczeństwa (co współpracownicy nazywają obsesją) oraz metod zintegrowanej analizy ryzyka czego efektem ubocznym są prowadzone na własnej osobie badania terenowe z analizy ryzyka podczas uprawiania sportów uznanych za ekstremalne.

CHCĘ OTRZYMAĆ PROGRAM

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

  WARUNKI UCZESTNICTWA


  1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

  2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

  3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
  W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

  6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

   UCZESTNIK:

   Imię i nazwisko

   Stanowisko

   Departament

   Firma

   Numer telefonu

   Adres e-mail

   DODAJ UCZESTNIKA:

   PŁATNIK

   Nazwa firmy

   Adres (ulica, kod, miasto)

   NIP

   OSOBA ZGŁASZAJĄCA

   Imię i nazwisko

   Stanowisko/dział

   Telefon

   Adres e-mail

   Uwagi do faktury
   POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI