Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Szkolenie online, na żywo, z możliwością zadawania pytań

Celem szkolenia jest omówienie stosowania wszystkich środków bezpieczeństwa finansowego, z uwzględnieniem oceny ryzyka klienta oraz przykładów ich realizacji, również uwzględniających ich zakres stosowania w oparciu o nowelizowane przepisy prawa.

Dyrektor Biura Wsparcia Procesów PPP, Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, Pion Prawny i Zapewnienia Zgodności w Banku. Prawie od początku kariery zawodowej związana jest z realizacją procesów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – Członek Forum Bezpieczeństwa PPP przy Związku Banków Polskich, prelegent na szkoleniach i konferencjach krajowych jako ekspert w sprawach AML. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.