Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Szkolenie online, na żywo, z możliwością zadawania pytań

Ryzyko klimatyczne, obok szeroko pojętego „ryzyka ESG” staje się istotnym elementem analiz i ocen klientów korporacyjnych instytucji finansowych. Przyczyną rosnącego zainteresowania tematem są nie tylko wymogi regulacyjne ciążące na sektorze finansowym, ale również coraz większe znaczenie ekspozycji na ryzyko klimatyczne i zarządzania tym ryzykiem ze strony przedsiębiorstw. Z uwagi na ważkość tematu i rosnący poziom skomplikowania zjawisk obserwowanych na styku gospodarki i klimatu, proponujemy szkolenie, które wprowadzi słuchaczy w podstawy wiedzy o następstwach zmian klimatycznych oraz dostarczy najnowszych informacji o dostępnych metodach pomiaru ryzyka transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej oraz ryzyka fizycznego. W ramach szkolenia wskażemy również potencjalne pułapki i problemy z jakimi można zetknąć się w trakcie analizy ryzyka klimatycznego korporacji. Istotnymi elementami szkolenia są prezentacja kanałów oddziaływania ryzyka zmian klimatycznych na profil ryzyka finansowego przedsiębiorstwa oraz najlepsze praktyki w zakresie praktycznych możliwości wyliczania śladu węglowego portfela kredytów i inwestycji instytucji finansowej.

Doświadczona ekonomistka specjalizująca się w projektowaniu i prowadzeniu badań ilościowych i jakościowych z zakresu rozwoju gospodarczego, finansów korporacyjnych, zrównoważonego rozwoju i ryzyka klimatycznego w szczególności w gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej. Pracuje w mBanku SA w Pionie Ryzyka, gdzie odpowiada za szeroko pojętą analizę i operacjonalizację narzędzi pomiaru i zarządzania ryzykiem ESG w obszarze klienta korporacyjnego. Legitymuje się międzynarodowym certyfikatem Sustainability and Climate Risk wydanym przez Global Association of Risk Professionals. Recenzentka, autorka i współautorka wielu artykułów i opracowań naukowych publikowanych w międzynarodowych czasopismach indeksowanych na liście JCR. Mentor w Akademii Leona Koźmińskiego. Miłośniczka ruchu, górskich wycieczek i zwierząt wszelkich rozmiarów i kształtów.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.