Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Szkolenie online, na żywo, z możliwością zadawania pytań

10 listopada 2022 r. Parlament Europejski przyjął Digital Operational Resilience Act (DORA). Celem DORA jest zwiększenie cyfrowej odporności operacyjnej sektora finansowego. Głównym założeniem szkolenia jest przeprowadzenie praktycznej analizy luki pomiędzy wymogami wynikającymi z obowiązków aktualnie nałożonych na banki przez regulatora a nowymi wynikającymi z Digital Operational Resilience Act

Szkolenie przeznaczone jest dla:
● audytorów
● pracowników zajmujących się obsługą prawną i compliance
● pracowników obszaru bezpieczeństwa i IT
● pracowników obszarów ryzyka

 

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie audytów bezpieczeństwa IT, kierujący zespołem audytu systemów informatycznych w jednym z 10 największych banków komercyjnych.

Posiada 20 letnie doświadczenie zarówno w zarządzaniu IT (certyfikacja ITIL którą przedkłada ponad ISO 20000), zarządzaniu projektami (Prince) oraz audycie – audytor wiodący ISO 27001, ISO 22301 spełniający wymagania ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Prelegent wielu konferencji z zakresu bezpieczeństwa (np. SEMAFOR, KSC FORUM).

Aktywnie uczestniczy w działalności ISACA Katowice Chapter Stowarzyszenia audytu, bezpieczeństwa i kontroli systemów informacyjnych pełniąc aktualnie m.in. funkcje wiceprezesa.

Pasjonat bezpieczeństwa (co współpracownicy nazywają obsesją) oraz metod zintegrowanej analizy ryzyka czego efektem ubocznym są prowadzone na własnej osobie badania terenowe z analizy ryzyka podczas uprawiania sportów uznanych za ekstremalne.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.