Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Do udziału zapraszamy działy compliance, legal, IT, ryzyka i audytu oraz biznes.

Celem warsztatów jest przybliżenie licznych wyzwań o charakterze prawno-regulacyjnym w obszarze nowych technologii, które stanowią obecnie bardzo istotny punkt w strategiach wielu instytucji finansowych. W trakcie szkolenia przybliżone zostaną nie tylko obecnie funkcjonujące, jak i projektowane regulacje, ale również potencjalnie szanse biznesowe (business opportunities) i wyzwania o charakterze kulturowym czy organizacyjnym. Warsztat nakierowany będzie na praktyczne aspekty wdrażania poszczególnych regulacji.

Prowadzący jest radcą prawnym w jednej z instytucji finansowych oraz bloga poświęconego nowym technologiom i regulacjom w sektorze finansowym, a także doktorem nauk prawnych. Jest autorem książki Fintech. Technologia, Finanse, Regulacje. Przewodnik praktyczny dla sektora innowacji finansowych wydawnictwa Wolters Kluwer oraz członek Komisji LegalTech przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert zewnętrzny w projekcie EBRD oraz Komisji (UE) dotyczącym stworzenia ram prawno-regulacyjnych dla innowacji finansowych w Polsce. Obecnie oczekuje na powołanie do grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (GRAI). Autor wielu komentarzy praktycznych dla lex.pl. Posiada bogate doświadczenie w sektorze publicznym, w tym w Międzynarodowym Funduszu Walutowym czy Europejskim Banku Centralnym, ale także w polskich organach nadzoru. Jest także wykładowcą na studiach podyplomowych, w tym na Akademii Łazarskiego. Pasjonat sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Programuje w Pythonie.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.