Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Szkolenie online

Celem warsztatu jest zbudowanie praktycznych umiejętności dokonania oceny cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych w oparciu o:

  1. wymogi wynikające z Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa;
  2.  normy ISO;
  3. dobre praktyki wynikające z metodyk NIST, SANS.

Podczas warsztatu uczestnicy wspólnie opracują cel, zakres i program testów przykładowego zadania audytowego.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

  1. audytorów
  2. pracowników zajmujących się obsługą prawną i compliance
  3.  pracowników obszaru bezpieczeństwa i IT
  4. pracowników obszarów ryzyka

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie audytów bezpieczeństwa IT, kierujący zespołem audytu systemów informatycznych w jednym z 10 największych banków komercyjnych.

Posiada 20 letnie doświadczenie zarówno w zarządzaniu IT (certyfikacja ITIL którą przedkłada ponad ISO 20000), zarządzaniu projektami (Prince) oraz audycie – audytor wiodący ISO 27001, ISO 22301 spełniający wymagania ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Prelegent wielu konferencji z zakresu bezpieczeństwa (np. SEMAFOR, KSC FORUM).

Aktywnie uczestniczy w działalności ISACA Katowice Chapter Stowarzyszenia audytu, bezpieczeństwa i kontroli systemów informacyjnych pełniąc aktualnie m.in. funkcje wiceprezesa.

Pasjonat bezpieczeństwa (co współpracownicy nazywają obsesją) oraz metod zintegrowanej analizy ryzyka czego efektem ubocznym są prowadzone na własnej osobie badania terenowe z analizy ryzyka podczas uprawiania sportów uznanych za ekstremalne.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.