Więcej informacji: info@advancedtrainings.pl

  • Wiedza poparta ogromnym doświadczeniem osoby prowadzącej
  • Uporządkowanie wiedzy, zwrócenie uwagi na najważniejsze aspekty nowych regulacji
  • Profesjonalizm, zakres tematyczny, możliwość zadawania pytań i prowadzenia dyskusji
  • Super prowadzący – połączenie wiedzy merytorycznej z praktyką
  • Merytoryczne przygotowanie prowadzącego, zagadnienia prawne poparte praktycznymi przykładami
  • Liczne komentarze i wyjaśnienia
Co było najbardziej cenne w spotkaniu (opinie uczestników podobnych szkoleń z tym samym trenerem):