Blended learning conference: online and venue-based

Main subjects:

 • Low and negative interest rate environment
 • Central banks’ policy during and post-crisis
 • IRRBB
 • Benchmark reform
 • Stress testing
 • FTP
 • Latest regulations

We invite:

 • Board Members
 • Heads of Risk Division
 • Directors of Treasury, ALM, Balance Sheet Management
 • Managers of Market, Financial, Liquidity, Interest Rate Risk
 • Controlling Experts
 • Auditors
 • Dealers

You will have an opportunity to gain knowledge from:

 • Senior Economist at European Investment Bank, Luxembourg
 • Credit Strategist, Treasury, EBRD, United Kingdom
 • Portfolio Manager, BNP Paribas Bank, Poland
 • Senior Director Market Risk ALM, Santander US, USA
 • Liquidity Risk Management, UniCredit Bank AG, Germany
 • Director – IRRBB Group Monitoring, Group Chief Risk Officer Area, Intesa Sanpaolo, Italy
 • Global Treasury CRO, Credit Suisse, United Kingdom
 • Head of ALM, Bank Pekao, Poland
 • Director of Asset Liability Management at Hrvatska poštanska banka, Croatia
 • Head of Balance Sheet Management, Standard Chartered Bank, Germany
 • Head of CB Italy Portfolio & Pricing Management Analysis and Strategy, UniCredit, Italy
 • Head of Strategy & Development – Group Treasury, KBC Bank, Belgium

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.