Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Szkolenie online, na żywo, z możliwością zadawania pytań

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów compliance/AML. Zmiany prawne oraz gospodarczo – społeczne skutkują modyfikacjami w zakresie metod działań grup przestępczych i terrorystycznych. Angażowanie profesjonalistów po stronie powyższych oraz wykorzystywanie zmieniających się warunków środowiska transakcyjnego skutkuje coraz bardziej zaawansowanymi sposobami prania pieniędzy. W trakcie szkolenia zostaną omówione obecne tendencje w zakresie prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, z uwzględnieniem przypadków zaobserwowanych zwłaszcza w 2022 r. Szkolenie będzie nastawione na przedstawienie praktycznych przypadków obserwowanych w praktyce funkcjonowania jednostek obowiązanych. Szczególną zaletą niniejszego szkolenia jest koncentracja na aspektach transakcyjności oraz problemach powstających przy onboardingu, które mogą wskazywać na to, że mamy do czynienia z procesem prania pieniędzy, dzięki czemu uczestnicy uzyskają kompleksową wiedzę nie tylko o przedstawionych w programie zaistniałych zagrożeniach, ale poznają schematy postępowań grup przestępczych oraz nauczą się je rozpoznawać jako linie obrony instytucji obowiązanych.

1. Ekspert i praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Wieloletni pracownik Departamentu Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów (Polska Jednostka Analityki Finansowej). Od 2009 r. pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Analiz, od 2014 r. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu, a następnie Dyrektora Departamentu Informacji Finansowej. Uczestniczyła w procesie uzyskania licencji w obszarze AML/CFT w spółce powołanej w celu stworzenia banku europejskiego. Obecnie Senior Expert w Center of Expertise ING Banku Śląskiego SA. Uczestniczy w wielu konferencjach i szkoleniach, jako prelegentka i panelistka. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla instytucji finansowych (w tym FinTechów).

2. Jest doktorem nauk prawnych specjalizującym się ochronie konsumenta rynku finansowego. Piastował rolę specjalisty ds. prawnych w Alior Bank SA, następnie piastował funkcję dyrektora departamentu prawnego w spółkach fin-tech. Wspomagał swoją profesjonalną wiedzą również Kancelarię Graś i Wspólnicy jako Starszy Prawnik, gdzie zajmował się obsługą rynku bankowego i finansowego. Obecnie jest zatrudniony w spółce Kyndryl Consult jako konsultant ds. rozwoju oprogramowania dla sektora bankowego.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.