Więcej informacji: info@advancedtrainings.pl

  • Ćwiczenia w Excelu
  • Wiedza praktyczna i teoretyczna związana z konstrukcją FTP
  • Omówienie interakcji różnych miar wynikających z regulacji w powiązaniu z zarządzaniem bankiem
  • Interaktywne prowadzenie, ogromna wiedza praktyczna
  • Zaangażowanie i profesjonalizm prowadzącego
Co było najbardziej cenne w szkoleniu (opinie uczestników poprzedniej edycji)