Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Szkolenie na żywo, online, z możliwością zadawania pytań

Cele szkolenia / warsztatu:

 • Zapoznanie się z istotą i naturą ryzyka kredytowego,
 • Zdobycie wiedzy na temat nowoczesnych zintegrowanych metod monitoringu kredytowego, w tym organizacji systemu EWS,
 • Przegląd możliwości zastosowania zaawansowanej analityki w procesach:
  • monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta biznesowego,
  • monitorowania jakości portfeli kredytowych względem założeń strategii
   i planu finansowego.

Zajęcia będą prowadzone w formie interaktywnych warsztatów, a materiał dydaktyczny będzie uzupełniany o praktyczne ćwiczenia bezpośrednio nawiązujące do aktualnych realiów biznesowych.

 

Do kogo skierowane jest szkolenie / warsztat:

 • Pracownicy i menedżerowie banków komercyjnych odpowiedzialni za politykę kredytowania klientów biznesowych, analizę i monitoring kredytowy lub za organizację i realizację procesów restrukturyzacji i windykacji należności kredytowych,
 • Pracownicy i menedżerowie banków komercyjnych współpracujący
  z jednostkami zarządzania ryzykiem w zakresie konstruowania i dystrybucji produktów kredytowych dla klientów MSP i korporacji.

Doświadczony menedżer z ponad 20-letnią praktyką w sektorze finansowym. Pierwsze doświadczenia zdobywał w zespole tworzącym mBank i MultiBank, następnie pracował m.in. w takich instytucjach jak BPH, DnB Nord, Allianz, PKO BP i Alior Bank. W latach 2012-2020 w trzech kolejnych bankach pracował
w randze wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem (w roli CRO – Chief Risk Officer).

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.