Zbuduj model w Pythonie – warsztaty z budowania modeli od A do Z w ryzyku rynkowym i kredytowym

24-25 września 2024

SZKOLENIE ONLINE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

2550 zł + vat do 6.09.2024

2690 zł + vat po 6.09.2024

OPIEKUN PROJEKTU

Joanna Saryusz-Szarska

Specjalista ds. szkoleń
T +48 533 055 553
 joanna.szarska@advancedtrainings.pl

O  SZKOLENIU

Szkolenie jest adresowane do pracowników departamentów ryzyka, zarówno do osób odpowiedzialnych za rozwój modeli, jak i analityków oraz menedżerów działów zarządzania ryzykiem.

Budowanie modeli to złożony i obszerny temat, który polega nie tylko na dopasowaniu gotowego algorytmu do danych, ale przede wszystkim na zrozumieniu danego problemu. Szkolenie ma na celu przeprowadzić uczestników przez cały cykl życia modelu od potrzeby biznesowej, poprzez przygotowanie danych i budowę modelu, a kończąc na walidacji i monitorowaniu. Uczestnicy będą mieć okazję zapoznać się z praktycznymi problemami z obszaru modelowania. Szkolenie ma charakter uniwersalny, omówiony zostanie cykl życia dowolnego modelu, jednak przykłady praktyczne oraz warsztaty będą głównie dotyczyły modeli ryzyka kredytowego oraz ryzyka rynkowego.

Szkolenie jest prowadzone w formie prezentacji oraz warsztatów. Część warsztatowa zostanie poprowadzona w programie Python, a uczestnicy szkolenia otrzymają potrzebne dane i wskazówki od instruktora. Szkolenie zakłada bardzo podstawową znajomość języka Python. Wszystkie potrzebne funkcję zostaną szczegółowo omówione i wyjaśnione.

Oprogramowanie potrzebne do udziału w szkoleniu będzie można pobrać bezpłatnie (szczegółowa instrukcja zostanie wysłana przed szkoleniem).

TRENER

Ekspert Model Developer. Obecnie pracuje jako ekspert w obszarze modelowania ryzyka w ING Hubs. Z Grupą ING jest związany od ponad 11 lat. W tym czasie blisko 7 lat w obszarze Zarządzania Ryzykiem Rynkowym i 4 lata w jednostce odpowiedzialnej za Modelowanie Ryzyka Kredytowego. Podczas swojej pracy miał do czynienie z budowaniem i monitorowaniem modeli regulacyjnych w reżimach IRB/IFRS 9, metodologią stress testów, ryzykiem koncentracji jak również budową i implementacją modeli ryzyka rynkowego. Czterokrotnie brał udział w wydarzeniu Lion’s Den Risk Modelling Challenge, organizowanym przez ING, w roli mentora z obszaru modelowania, w tym raz jako główny koordynator i jeden z  twórców części merytorycznej. Marcin posiada również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów i warsztatów, między innymi w ramach programu Corporate Readiness Certificate (CRC) skierowanego dla studentów. Prywatnie wielki fan gier planszowych, Escape Room’ów oraz budowy i programowania robotów z LEGO.

CHCĘ OTRZYMAĆ PROGRAM

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

  WARUNKI UCZESTNICTWA


  1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

  2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

  3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
  W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

  6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

   UCZESTNIK:

   Imię i nazwisko

   Stanowisko

   Departament

   Firma

   Numer telefonu

   Adres e-mail

   DODAJ UCZESTNIKA:

   PŁATNIK

   Nazwa firmy

   Adres (ulica, kod, miasto)

   NIP

   OSOBA ZGŁASZAJĄCA

   Imię i nazwisko

   Stanowisko/dział

   Telefon

   Adres e-mail

   Uwagi do faktury
   POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI