Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Do udziału zapraszamy:

 • menedżerów działów zarządzania ryzykiem
 • ekspertów z zakresu fintech
 • audytorów
 • osoby odpowiedzialne za rozwój ML i AI w instytucjach finansowych

Główne tematy:

 1. REGULACJE ZWIĄZANE Z MODELAMI ML
 2. MODELE ML VS MODELE STANDARDOWE
 3. RYZYKO MODELI ML
 4. WYJAŚNIALNOŚĆ ALGORYTÓW JAKO WYZWANIE NA PRZYKŁADZIE OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ
 5.  ML W RYZYKU KREDYTOWYM
 6. WYKORZYSTANIE MODELI MACHINE LEARNING DO ESTYMACJI PARAMETRÓW PD / LGD
 7. BIZNESOWE ZASTOSOWANIE ML I AI
 8. WYKORZYSTANIE ML W MODELACH BEHAWIORALNYCH
 9. CASE STUDY – PRZYKŁADY WDROŻEŃ

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się przedstawiciele takich instytucji jak:
Bird & Bird
UBS
EY
Citi
ING Tech Poland
BNP Paribas
Scotiabank

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.